krig

Hets endrer ikke krigen

Russlands krig mot Ukraina er et angrep på et fritt land. Det er et brudd på folkeretten og medfører forferdelige menneskelige lidelser, skriver forfatterne.

Publisert Sist oppdatert

Margrethe Haarr er Stortingsrepresentant i familie og kulturfraksjonen til Sp på Stortinget fra Hedmark.

Olav Urbø Vararepresentant (for Åslaug Sem-Jakobsen) sitter i familie og kulturfraksjonen til Sp på Stortinget fra Telemark.

Benedicte Fjeldberg er politisk rådgiver for familie og kultur fraksjonen Sp på Stortinget.

SYNSPUNKT: Det gjør noe med oss alle. Vi blir berørt, vi blir redde og vi blir skremt.

Dette gjør krig med oss, store og små, gamle som unge.

Noen har opplevd denne situasjonen i Europa før, de fleste av oss har ikke. Begge deler er like skremmende. Oppleves like nært. Føles like skjørt.

Vi skal vise solidaritet og stille opp for det ukrainske folket, på samme tid må vi unngå hets og sjikane.

Selv om vi er redde så har vi et ansvar for å bry oss. Bli litt ekstra rause. Utvise enda mer medmenneskelighet.

Og spesielt har vi et ansvar for å hjelpe de mest sårbare iblant oss, nemlig barn og unge.

Krigen er ikke rettferdig i sin utvelgelse av ofre, derfor rammes også barn og unge spesielt hardt når de blir utsatt for krigens brutaliteter enten selv eller ved at deres nærmeste rammes.

Barn burde ikke tenke på krig, men dessverre er det blitt slik nå.

Stabile rammer har aldri vært viktigere enn nå. Derfor må vi ikke rokke ytterligere ved barnas trygghet.

Vi skal vise solidaritet og stille opp for det ukrainske folket, på samme tid må vi unngå hets og sjikane

For barn og unge handler det om å kunne være tilstede på sine arenaer, på deres egne premisser. Ja der de forenes i sine fellesskap uavhengig av hvilken bakgrunn, kjønn, alder eller bosted de har. Å få pleie sine interesser, enten det er innenfor idrett, kultur eller andre hobbyer og fritidsaktiviteter. Såpass fortjener de.

Den siste tiden har dessverre flere barn og unge opplevd hets fordi de har russisk eller hviterussisk tilknytning, dette kan ikke vi stilltiende godta! Det er helt uakseptabelt!

Som folkevalgte står vi opp mot hets, mot krig og mot undertrykkelse. Dette gjelder for alle. Barn, unge eller voksne. Norske, russiske, hviterussiske eller andre nasjonaliteter.

Vi må si ifra når vi ser, hører eller opplever uakseptable situasjoner.

Respekt og empati er et krav vi må stille til oss alle. Vi må evne å skille på hvem som gjør hva og hvem som rammes i og av denne krigen.

Det er en grunnleggende verdi, å bry seg, vise omtanke og kjærlighet.

Vi mennesker forenes ikke først og fremst av våre ulikheter, men av våre likheter!

Powered by Labrador CMS