Samfunn

Nei til EU aksjonerer utenfor Høyesterett. Der starter behandlingen av Nei til EUs ACER-søksmål der det skal tas stilling til om saken kan prøves for domstolene.

Høyesterett sier ja til Acer-søksmålet fra Nei til EU

Høyesterett har tillatt Nei til EU å reise sak om EUs tredje energimarkedspakke i den såkalte Acer-saken. En historisk avgjørelse, mener organisasjonen.

Publisert Sist oppdatert

Høyesterett slår fast at domstolene i prinsippet kan prøve om Stortinget gikk fram i samsvar med Grunnloven da det ga sitt samtykke, opplyser retten.

Kjernen i saken er Stortingets vedtak fra våren 2018 om å si ja til at Norge slutter seg til EUs tredje energimarkedspakke. Vedtaket ble fattet med alminnelig flertall.

Myndighetsoverføring

Nei til EU mener imidlertid at vedtaket innebærer en så stor myndighetsoverføring til EU at Stortingets vedtak krever tre firedels flertall etter Grunnloven.

Staten mente at søksmålet må avvises fordi det ikke gjelder en slik konkret rettstvist som kan reises for domstolene. Tingretten og lagmannsretten ga staten medhold i dette. Også for Høyesterett er det i denne omgang bare spørsmål om hvorvidt søksmålet skal fremmes for retten.

Godt fornøyd

Nei til EU er meget fornøyd med at Acer-søksmålet skal prøves for rettsapparatet.

– Dette er en historisk avgjørelse som gjør det mulig å håndheve Grunnlovens vern om norsk suverenitet, sier leder Roy Pedersen.

– Vi noterer med interesse at Høyesteretts flertall anfører at EUs energibyrå Acer via Esa kan fatte vedtak av betydning for Statnett, og at det er Efta-domstolen og ikke norske domstoler som skal behandle og eventuelt bøtelegge ved brudd på retningslinjer og pålegg, sier Pedersen videre.

Staten står på sitt

Høyesterett er delt når det gjelder hvordan grunnlovsspørsmålet kan prøves. Retten delte seg i et flertall på tolv og et mindretall på fem når det gjelder under hvilke omstendigheter grunnlovsspørsmål kan prøves.

Til NTB opplyser olje- og energiminister Tina Bru (H) at hun tar til etterretning at Høyesterett har fastslått at denne typen stortingsvedtak må kunne prøves av domstolene.

– Saken vil nå gå tilbake til Oslo tingrett. Der vil staten fastholde at stortingsvedtaket om tilslutning til EUs tredje energimarkedspakke fra mars 2018 var fullt ut i tråd med Grunnlovens krav, sier Bru.

Rødt: Ikke avgi suverenitet

Rødt-leder Bjørnar Moxnes står fast ved at EU ved Acer får makt over norsk energipolitikk, noe partiet er imot.

– Stortinget kan ikke avgi suverenitet til organisasjoner Norge ikke er medlem av, uten at det vedtas med tre firedels flertall. Det er bra at Høyesterett nå tar opp denne saken. Rødt har stemt for å få en slik juridisk avklaring. Stortinget må beholde makta over energipolitikken vår, ikke flagge ut til EU, sier Moxnes til NTB.

Senterpartiets Emilie Enger Mehl er også glad for avgjørelsen.

– Det er veldig positivt at dette får en skikkelig behandling, sier hun til Nationen.

Acer:

  • EU-byrået for samarbeid mellom energiregulatorer (Agency for the Cooperation of Energy Regulators; Acer) ble grunnlagt 3. september 2009.

  • Acer skal sikre et integrert energimarked i EU ved å harmonisere medlemsstatenes regelverk på dette feltet.

  • Det er oppnådd enighet mellom EØS/Efta-landene og EU om hvordan EUs tredje energimarkedspakke, som er rettsgrunnlaget for Acer, skal tas inn i EØS-avtalen.

  • Byrået har hovedkvarter i Slovenias hovedstad Ljubljana. Direktør siden etableringen er Alberto Pototschnig.

  • Stortinget stemte i 2018 for at Norge skal slutte seg til EUs tredje energimarkedspakke.

  • Nei til EU gikk til sak mot staten fordi organisasjonen mener vedtaket innebærer en så stor myndighetsoverføring til EU at Stortingets vedtak krever tre firedels flertall etter Grunnloven.

  • Staten vant i både tingretten og lagmannsretten, men 1. mars 2021 avgjorde Høyesterett at søksmålet kan fremmes.

Powered by Labrador CMS