DP helg

Hvem fortjener Gullsekken 2021?

300.000 kroner deles ut til skoleårets beste formidlere. Fylkeskommuner og direktekommuner kan sende inn sine nominasjoner innen 15. september.

Publisert Sist oppdatert

Endelig skal Den kulturelle skolesekkens egen pris deles ut igjen, i samarbeid med fylkeskommuner og direktekommuner i hele DKS-landskapet samt Norsk Tipping, skriver Kulturtanken i en pressemelding.

Utdelingen skjer for å markere en stor milepæl; i 2021 har Den kulturelle skolesekken vært en nasjonal og landsdekkende ordning i 20 år. To hele tiår med gode kunst- og kulturopplevelser til elever i hele Norge fortjener en skikkelig markering – og en mulighet til å se framover.

Fylkeskommuner og direktekommuner kan sende inn nominasjoner frem til 15. september, og 20. oktober kåres vinnerne.

Gode opplevelser i et vanskelig år

Skoleåret 2020-21 har vært et spesielt år. Pandemien satte kjepper i hjulene for de fleste, også for kunst – og kulturutøvere som skulle ut på turné for å møte Norges viktigste publikum; elever over hele landet. Noen hjul stoppet helt opp, og mange utøvere fikk ikke møte elever i det hele tatt. Det er forståelig at spørsmålet kommer: er dette virkelig året for å dele ut priser?

Samtidig har Den kulturelle skolesekken vært på «norgesturné» på alle landets skoler i 20 år.Vi ønsker derfor å markere verdien av kunst og kultur, og løfte møtene og opplevelsene som har blitt skapt for barn og unge i hele Norge.Det er unikt å ha en ordning som når alle elever, uavhengig av foreldrenes betalingsevne, bosted, sosial og kulturell bakgrunn eller funksjonsevne.

Det er mange som bidrar i DKS-prosjektet: dedikerte kunstnere og kulturarbeidere, lærere og skoleledere og byråkrater på alle forvaltningsnivå i både kultur- og skolesektoren. Omfanget av DKS er unikt og krever utstrakt samarbeid mellom kultursektoren og kunnskapssektoren, og mellom staten, fylkeskommunene og kommunene.

Ordningen involverer alle nivåer innen utdanning, kunst og kultur. Det er det all grunn til å være stolt av for alle involverte, og det er dette vi skal feire! Utfordringene det siste året har vist hvor sterk og god ordningen er.

Årets Gullsekk-pris er en pris til de fantastiske kunst- og kulturutøverne som virker i DKS.Pandemien har vært ekstra hard for akkurat dem. Nettopp derfor ønsker vi å løfte frem nettopp utøvere som har funnet nye løsninger og veier til elevene også i skoleåret 2020-21. Kunstmøtene har vært færre, men de har skjedd.

En Gullsekk med to priser

Gullsekken 2021 består av to priser som skal løfte kunst- og kulturutøverne og deres produksjoner, med særlig vekt på formidling. Dette henger sammen med et mål om at prisen skal utvikle seg i takt med både skolen og kulturen. Kriterier og mottakere vil endre seg fra år til år etter hvert som DKS endrer seg. I 2021 ønsker vi å belønne gullet som ble vist fram i et tungt skoleår.

Det avgjørende kriteriet for god formidling i begge kategorier erden gode opplevelsen. Vi ønsker å vektlegge nytenkning, fleksibilitet, innovasjon og respons fra elever. 300.000 kroner fra Norsk Tipping fordeles likt på de to prisene. Det er en forventning at prispengene skal investeres i et videre arbeid som kommer skoleelever til gode.

Prisene er:

– Årets turnéproduksjon- det fysiske møtet som ga sterkest inntrykk, uavhengig av produksjonens størrelse.

– Årets tilpassede produksjon– det gode møtet som ble til fordi kunstnere kastet seg rundt for å møte elevene til tross for utfordringene; kanskje ved å møte dem utenfor gymsalen, kanskje ved å møte dem digitalt.

Nominasjoner fra hele landet

Vi oppfordrer alle fylkeskommuner og direktekommuner som jobber med Den kulturelle skolesekken til å sende inn nominasjoner. 1-2 nominasjoner i hver kategori kan sendes inn, og den lokale nominasjonsprosessen formes av kommunenes DKS-avdelinger.

Kanskje vil dere sette sammen en egen nominasjonsjury? Kanskje kan utøverne selv søke? Dette er opp til dere, men vi ber dere legge vekt på elevenes opplevelser av både store og små produksjoner. Selve nominasjonsskjemaet må sendes inn av en representant for fylket eller kommunen.

Kulturtanken setter sammen en fagjury bestående av representanter fra skoleverket, kunstfeltene og elever som velger de to vinnerne.

Vinnerne offentliggjøres 20. oktober 2021, og selve prisutdelingen skjer på Gullsekkens eget formidlingsseminar i november. Seminaret blir også en mulighet til å se framover: Hvor skal vi videre med DKS, og hvilken innretning skal Gullsekken ha til neste år?

Frist og nominasjonsskjema

Her kan du nominere

15. september 2021 er fristen for å sende inn nominasjonene. Kun fylkeskommuner og direktekommuner i DKS kan sende inn skjemaet, og de kan nominere opptil to utøvere i hver kategori.

Powered by Labrador CMS