Ideastronautene kommer

Ekspert: Stig Hjerkinn Haug | Fagområde: Ideutvikling | Trend: Inkluderende ideprosesser

Publisert Sist oppdatert

Hva er den neste store eller viktige trenden på ditt område?

Idearbeidet i organisasjoner og virksomheter vil endres. Jeg tror vi fremover i mye større grad vil se arbeid organisert slik at flere involveres, at det brukes mer metodikk og at det dukker opp flere og flere «ideastronauter» med ansvar og kunnskap om dette. Stadig flere tar i bruk ideutviklingsmetoder som er visuelle, der egne rom, verktøy og ritualer tydelig forteller hvor i ideutviklingsprosessen man er. Jeg tror, og ser i praksis, at man er villig til å bruke ressurser på å skolere ansatte til å kunne lede ideutviklingsarbeid, og at det er en økende aksept for at dette må læres på lik linje med for eksempel dataprogrammer. Idearbeidet er ofte veldig usynlig i en organisasjon. Det er kanskje slik at det er sjefen som kommer med ideer, eller en liten avdeling som driver med produktutvikling. Siden mitt område er å øke forståelsen og kunnskapen om hvordan man utvikler flere og bedre ideer, ser jeg at trenden raskt går mot å inkludere flere på tvers av organisasjonen. Og siden flere og flere av oss i praksis oppdager at det vi bruker tid på i dag er gammeldags i morgen, så vil vi bli mer åpne i forhold til å «kaste» bruksanvisningen til det vi gjør, og i større grad akseptere at det eneste konstante er endring.

Hvor vil trenden ramme først og hvor vil den ramme sist?

De organisasjonene som eksponeres for store skifter raskt, vil naturlig nok være mer åpne og opptatte av dette: mobiltelefonprodusenter mer enn produsenter av hytteklosetter. I kriser tvinges vi jo bevislig til å være kreative.

Hva skal man gjøre for å holde øye med og være oppdatert på den nye trenden?

Utgangspunktet for denne trenden er et stadig behov for forandring og utvikling. Det er det som gjør at vi er nødt til å tenke på andre og mer inkluderende måter for å finne de gode ideene. Vi kan jo minne oss selv på det ved å se på hvordan toppidrett kontinuerlig forandres. Petter Solbergs team spør seg selv hver dag om hva de kan gjøre for å øke farten. Og hvis du sier til deg selv at det ikke er lov å gjøre noe helt likt hver gang, da tror jeg det er de beste øynene du kan ha. Blir du deprimert av dette kan du bare tenke på Ikea-gründer Ingvar Kamprads ord: «De fleste ting er fortsatt ikke funnet på. Hvilken fremtid!»

Hvor lenge vil trenden vare?

For Norges del er den jo så vidt begynt. Vi har mye å hente når det gjelder bedre ideutviklingsprosesser. Jeg håper da virkelig at dette ikke går over...

Tekstboks:

Stig og Stein Idélaboratorium AS

Idelaboratoriet jobber opp mot virksomheter og enkeltpersoner med å styrke kreative prosesser og systematisk arbeid med ideutvikling. Prosessverktøyet og kreative teknikker er sentrale deler i dette, og mer enn 10.000 personer har vært kurset i disse siden starten i 1997. Stig Hjerkinn Haug holder foredrag og kurs om kreativitet og innovasjon og er forfatter av boken «Stigs bok om kreativitet».

Powered by Labrador CMS