Samfunn

Jørn Eggum og Stein Lier-Hansen er ofte motparter i kraft av sine roller i henholdsvis Fellesforbundet og Norsk Industri. Men når det gjelder viktigheten av ny vekst i privat sektor, er de to lederne på linje.

– Ikke tid for å bygge ut offentlig sektor

Leder i LOs mektige Fellesforbundet, Jørn Eggum, er enig med sin motpart Stein Lier-Hansen i Norsk Industri om at det nå er privat sektor som trenger pleie og vekst.

Publisert Sist oppdatert

I et innlegg i Dagens Perspektiv sist uke, gikk administrerende direktør i Norsk Industri Stein Lier-Hansen kraftig ut mot veksten i offentlig sektor. Han mente det var på høy tid med en streng slankekur.

– Vi har vassa i penger før. Men nå kommer trøkket. Vi må bare erkjenne at om 15-20 år så har de enorme inntektene fra oljesektoren forsvunnet. Vi må finne på noe annet. Men hva? Det er direkte naivt å tro at vi kan erstatte oljeinntektene, sa Lier-Hansen til Dagens Perspektiv.

– Vi kommer til å trenge mye større vekst i privat sektor for å opprettholde velferden. Men så mye arbeidskraft har vi ikke i Norge.

– Regnstykket går ikke opp, mener Lier-Hansen.

Derfor er eneste mulighet å kutte i offentlig sektor.

Alle tiltak til økte investeringer og aktivitet må nå sikte mot å sikre verdiskapingen og arbeidsplasser i privat sektor

Får støtte fra mektig LO-forbund

Fellesforbundet er vanligvis Norsk Industris motpart i de årlige lønnsforhandlingene for det såkalte «frontfaget», som omfatter den konkurranseutsatte industrisektoren.

Leder i Fellesforbundet, Jørn Eggum, deler Lier-Hansen bekymring:

– Jeg deler Stein Lier-Hansen sitt syn på at i den situasjonen vi er i nå, er ikke tiden inne for å bygge ut offentlig sektor, sier Eggum til Dagens Perspektiv.

– Alle tiltak til økte investeringer og aktivitet må nå sikte mot å sikre verdiskapingen og arbeidsplasser i privat sektor. Det er privat sektor som nå lider, sier han.

Savner «de rødgrønne»

Jørn Eggum mener det er avgjørende å få opp sysselsettingsgraden i Norge, og at brorparten av de nye arbeidsplassene må skapes i privat sektor.

– Når vi kommer over i normale tider igjen, synes jeg vi bør tilbake til den utviklingen vi hadde under den rødgrønne regjeringen. Da ble det skapt rundt 350.000 nye arbeidsplasser, og herav 2/3 i privat sektor og 1/3 i offentlig sektor, sier Hann.

– Vi må få opp sysselsettingsandelen i Norge, og det må skje gjennom en kombinasjon av privat og offentlig sysselsetting, mener Eggum.

Rigges gjennom kompetanse

Lederen i Fellesforbundet er også opptatt av «å rigge Norge gjennom kompetanse».

– Norge må først og fremst rigges gjennom å gi kompetanse til flere, særlig yrkesfaglig kompetanse, og samtidig legge til rette for teknologiutvikling. Her trenger vi også en aktiv stat som stimulerer og legger til rette for aktivitet, sier han.

– Og så må det selvsagt føres en politikk som gir rettferdig fordeling.

Powered by Labrador CMS