Info-junkies på biblioteket

Ekspert: Igal Voronel | Fagområde: Bibliotek | Trend: Krevende bibliotekbrukere

Publisert Sist oppdatert

Hva er den neste store eller viktige trenden på ditt område?

Oppmerksomhetsterskelen hos bibliotekbrukerne er stigende. En god bok er ikke lenger nok til å tiltrekke en brukers oppmerksomhet. «Dette er kjedelige greier,» sier mange som er vant med actionfylte multimediespill, reality-TV og chatting på internett gjennom ti samtidige kanaler. «Jeg får så mange impulser at jeg ikke klarer å sitte stille og lese lenger. Tenk på hva jeg går glipp av nå mens jeg sitter her,» sier de. Men dermed oppstår også en ny trend – et forsterket behov for å uttrykke seg selv. Når altfor mye informasjon flyter multimedialt døgnet rundt, blir det å finne og utrykke sin egen identitet stadig viktigere. «Hvorfor skal jeg følge med på alt det andre mennesker sier og lager, mens jeg heller kan si eller lage noe selv?

Med prosjektet «Reaktor» forsøker Deichmanske bibliotek å ta hensyn til denne trenden. Reaktor er et nettsted for multimedialt innhold, der brukerne selv kan bidra gjennom å laste opp egenprodusert materiale, samt søke etter og oppleve lagret materiale som andre brukere har bidratt med. Reaktor bidrar til prosessen ved å tilrettelegge enkle og intuitive brukergrensesnitt og interaktive hjelpeverktøy. Slik vil vi senke terskelen for kulturell utfoldelse for alle.

«Content is King» er en misforståelse, det er brukerens mulighet til å produsere eget innhold som interesserer de fleste. Demokratiseringen av informasjons- og kunnskapsproduksjonen medfører at alle har anledning til å påvirke – og menneskets naturlige søken etter innflytelse kulminerer gjennom for eksempel multimediebruk.

Hvor vil denne trenden ramme først og hvor sist?

Eksplosjonen i SMS-bruk og mobiltelefonbruk, der man blant annet publiserer personlige beskjeder på tv-skjermen og fører personlige samtaler i offentlige rom, var muligens starten på denne trenden. Høy oppmerksomhetsterskel (ingen legger merke til meg uten at jeg kombinerer flere medier og roper høyt) og behov for å fremvise egen identitet ble tatt opp av tv-bransjen først. Reality-serier er et godt eksempel. Avisene er muligens de som har vært tregest med å oppdage dette; spaltene for leserinnlegg har ikke vokst vesentlig.

Hva skal man gjøre for å holde øye med og være oppdatert på den nye trenden?

Biblioteket gjennomfører til sammen syv ulike multimediaprosjekter i 2004, der det å bistå mennesker med å utrykke seg selv og/eller oppleve andres personlige uttrykk er hovedfokus, samtidig som biblioteket bidrar med veiledning, verktøy, lokaler og stimuli. Min objektive anbefaling er å besøke Deichmanske bibliotek og være en aktiv bibliotekbruker. I tillegg ser man denne trenden materialisere seg i det øvrige kulturlivet. Teater er ikke lenger rettet mot passive tilskuere. Publikum skal delta i forestillingene. Næringslivskonferanser og faglige arrangementer er lagt opp som workshops, seminarer og gruppearbeid.

Hvor lenge vil trenden vare?

Teknologiutvikling vil nok alltid stimulere til eksponensiell vekst i informasjonsmengde. Demokratiseringen vil fortsette – det vil si at terskelen for å bli produsent fremfor bare å være konsument, vil fortsette å synke. Hvis vi sier at denne trenden begynte med Gutenberg, og at vi er midt inne i den nå, så blir det litt kunstig (og muligens makabert) å spå om når den tar slutt.

Tekstboks:

Norges største folkebibliotek

Deichmanske bibliotek i Oslo planlegger nytt hovedbibliotek på Vestbanen. Med over 200.000 lånere, 1,2 millioner besøkende og 2,5 millioner nettbesøk er Deichman Norges største folkebibliotek. Igal Voronel er prosjektleder for Nye Deichman. I tillegg har han ansvar for utviklingen av «Reaktor», som er knyttet til prosjektet Norsk Digitalt Bibliotek. Voronel er utdannet sosialantropolog fra Universitetet i Oslo, og fullfører nå en mastergrad i Technology Management ved NTNU/NHH parallelt med arbeidet ved Deichmanske bibliotek.

Powered by Labrador CMS