Samfunn

Venstre-nestleder Terje Breivik understreker at avgifts- og skatteomleggingen regjeringen nå forhandler med Venstre og KrF om, skal være av en størrelse som forsterker klimaforliket og gir betydelige reduksjoner i klimautslippene.

Ingen avtale om bilavgifter før budsjettmøte

Regjeringen klarte ikke å bli enig med Venstre og KrF om bilavgifter før sin budsjettkonferanse. Men finansminister Siv Jensen (Frp) tror på enighet til slutt.

Publisert Sist oppdatert
At de fire partiene kunne enes om å vri engangsavgiften slik at både vekt og hestekrefter prises lavere, lover godt for enighet også om andre bilavgifter, ifølge Frp-lederen.

– Det var i hvert fall ingen som trodde vi skulle komme i mål da vi ble enige om å legge om engangsavgiften. Vi klarte det etter gode og sindige forhandlinger, sier hun til NTB.

– Vi får legge til grunn at vi klarer det også når vi forhandler om oppfølgingen av grønn skattekommisjon, konstaterer Frp-lederen.

Regjeringen starter arbeidet med å meisle ut de økonomiske prioriteringene for 2017 på budsjettkonferansen i Hurdal mandag.

Etter at budsjettet er lagt fram i oktober, venter forhandlinger med Venstre og KrF. Målet med samtalene om et grønt skifte og bilavgifter som nå pågår, er å rydde denne snublesteinen av veien før høstens prosess.

– Forsterke klimaforlik

For Venstre er det et krav at et såkalt grønt skatteskifte, som endrede bilavgifter er en del av, må bety økte avgifter på utslipp av CO2, altså på diesel og bensin. Det skal motsvares av en sektorvis reduksjon av andre skatter og avgifter.

– Avgifts- og skatteomleggingen skal være av en størrelse som forsterker klimaforliket og gir betydelige reduksjoner i klimautslippene, sier Venstre-nestleder Terje Breivik til NTB.

Jensen ser for seg at forhandlingene vil pågå i «noen uker til».

– Vi har en overordnet ambisjon om å forsøke å bidra til sektorvise avgiftsskifter. I det ligger det ikke netto skjerpelser for folk, men skifter, understreker hun.

Fases ut

I en tale til partifeller i helgen understreket Jensen at målet på sikt er å fase ut hele hestekrefteavgiften for å legge mer vekt på bilens reelle utslipp. Prinsippet er at forurenser skal betale.

– KrF og Venstre har fått gjennomslag for å prise utslippene høyere, mens vi har fått gjennomslag for å prise hestekrefter lavere. I sum gjør det moderne og miljøvennlige biler billigere, sier hun.

Men Bellona-leder Frederic Hauge mener regjeringens politikk fører til mindre prisforskjeller på biler som bruker fossilt drivstoff, og nullutslippsbiler.

– Dersom man skal få en renere bilpark, må man gradvis øke avgiftene på alle fossilbiler, mens man beholder dagens prisregime for elbiler. I tillegg må man øke drivstoffprisen drastisk, sier han til NTB.

Venstre arrangerer mandag en høring på Stortinget om oppfølgingen av grønn skattekommisjon og gjennomføringen av et grønt skatteskifte.

NHO, Virke, NAF, Transportøkonomisk Institutt, Norsk olje og gass og flere miljøorganisasjoner deltar under høringen.

Powered by Labrador CMS