Annonse

statsbudsjett

Lekkasjer fra forslaget til statsbudsjett 2022

Den avtroppende borgerlige regjeringen har lekket flere punkter fra budsjettforslaget som legges fram tirsdag.

Sanner– Et mer normalt budsjett for 2022

Oljepengebruken tas ned i statsbudsjettet for 2022, og dette blir et mer normalt budsjett, sa finansminister Jan Tore Sanner (H) før budsjettframleggelsen.

Sanner etter åtte år med borgerlige budsjetter– Vi har lyktes

Med ledigheten på vei ned og full fart i økonomien, er det en tilfreds Jan Tore Sanner (H) som legger fram sitt siste statsbudsjett. Men noen mørke skyer truer.

Synspunkt

SynspunktRettferdighet – uttrykt gjennom politikk, men også i følelser

I den politiske filosofis verden er spørsmålet om en mer rettferdig fordeling av godene langt mer enn et budsjettspørsmål om hvem som bevilger mest til dem som trenger det mest, skriver Øystein Blymke

Synspunkt

SynspunktRettferdighet – uttrykt gjennom politikk, men også i følelser

I den politiske filosofis verden er spørsmålet om en mer rettferdig fordeling av godene langt mer enn et budsjettspørsmål om hvem som bevilger mest til dem som trenger det mest, skriver Øystein Blymke

Mot borgerlig budsjettenighet – Frp kaller inn organer

Solid på overtid og etter halvannen ukes forhandlinger hos statsministeren skal de fire borgerlige partiene nå være i ferd med å bli enige om en budsjettavtale.

Solberg forsvarer sterkt kritisert budsjettgrep

Statsminister Erna Solberg (H) går i rette med kritikerne og forsvarer forslaget om å hente milliarder til ny fregatt og nytt regjeringskvartal «under streken».

LederEUs sviktende kontroll

Italia og «brexit» kan sette kompromissmaskinen i EU ut av spill og føre EU dit de ikke ønsker å havne.

LederEUs sviktende kontroll

Italia og «brexit» kan sette kompromissmaskinen i EU ut av spill og føre EU dit de ikke ønsker å havne.

– Fortsetter med en oljepolitikk som om man ikke har et klimaproblem

Det er ikke samsvar mellom FN-rapportens krav til klimatiltak og klimapolitikken som er lagt frem i dagens statsbudsjettet, mener miljøorganisasjoner.

Støttepartiene flytter på drøyt 400 millioner kroner i revidert budsjett

Det blir gjort omprioriteringer i revidert nasjonalbudsjett på drøyt 400 millioner kroner, ifølge enigheten mellom regjeringen og støttepartiene.

Varsler politisk kamp om målstyring i klimapolitikken

I årevis har norsk budsjettpolitikk båret preg av klimasynsing, senest tydeliggjort av den borgerlige regjeringens utskjelte «grønne skatteskifte». Tiden er overmoden for bedre måling av offentlige klimatiltak, mener forskere og arbeidslivsaktører. Det blir umulig for politikerne å ignorere.

NATOs pengemål kan bli svindyrt for Norge

Norge risikerer å måtte bruke nesten 50 prosent mer på forsvar enn i dag hvis pengebruken skal nå 2 prosent av BNP innen 2024.

Budsjettinnspurt med to alternative løp

De fire budsjettkameratene på borgerlig side tar sikte på å komme til enighet innen søndag klokken 18. Finanskomiteen har planen klar hvis så ikke skjer.

Norges 50 rikeste får en milliard i skattelette

De 50 rikeste i landet vil til sammen få én milliard i skattelettelser etter skattekuttene til den blåblå regjeringen, ifølge Klassekampen.

Enige om revidert budsjett på Stortinget

De borgerlige partiene på Stortinget er enige om revidert nasjonalbudsjett.

Nedgang i statens inntekter: 119 milliarder mindre enn året før

Statsregnskapet for 2015 viser samlede inntekter på 1227 milliarder kroner og utgifter på 1194 milliarder kroner. Inntektene har gått ned med 4 prosent sammenlignet med 2014.

Sveriges statsbudsjett: Dobler pengebruken på migrasjon og integrasjon

Og det går mot tredobling innen 2020.

Venstre-nestleder Terje Breivik understreker at avgifts- og skatteomleggingen regjeringen nå forhandler med Venstre og KrF om, skal være av en størrelse som forsterker klimaforliket og gir betydelige reduksjoner i klimautslippene.

Ingen avtale om bilavgifter før budsjettmøte

Regjeringen klarte ikke å bli enig med Venstre og KrF om bilavgifter før sin budsjettkonferanse. Men finansminister Siv Jensen (Frp) tror på enighet til slutt.

SV raser mot budsjettprosessen

At regjeringen ikke satte av mer penger til å takle asylstrømmen i sitt budsjettforslag, gjør det i praksis umulig for opposisjonen å behandle det, mener SV.

En uvanlig budsjetthøst

Aldri tidligere har en regjering lagt frem et forslag til statsbudsjett uten å presentere den delen som trolig blir mest kontroversiell. Begrunnelsen for at flyktningeregningen lar vente på seg er god, men effekten for Stortingets budsjettbehandling er uklar.

Annonse
Annonse
Annonse