Annonse

statsbudsjett

Ap og Sp refser sykehussatsing – varsler milliardløft

Sykehusene er kronisk underfinansiert av dagens regjering, mener Arbeiderpartiet og Senterpartiet. Høyre anbefaler lesebriller og kalkulator.

Krangel i regjeringen om brillekutt

Etter Abid Rajas (V) kritikk av regjeringens kutt i brillestønaden åpner statsråd Anniken Hauglie (H) for at det kan komme endringer. Frp står ved kuttet.

Leder

LederRevolusjon, omelett og velferdspolitikk

Lever regjeringens velferdspolitikk opp til den revolusjonære tesen om at «du må knuse noen egg for å lage omelett»?

Mange budsjettlekkasjer om helse og velferd

Regjeringen lekker villig om det som vil komme av bevilgninger til gode formål i forslaget til statsbudsjett. Her er en oversikt over budsjettlekkasjer på helse- og velferdsfeltet.

Flere med innvandrerbakgrunn skal få hjelp til å fullføre videregående

Flere læreplasser og ekstra faglig påfyll for innvandrerungdom skal få flere av dem til å fullføre videregående skole.

Solberg forsvarer sterkt kritisert budsjettgrep

Statsminister Erna Solberg (H) går i rette med kritikerne og forsvarer forslaget om å hente milliarder til ny fregatt og nytt regjeringskvartal «under streken».

Barnetrygden økes med 1.000 kroner neste år

KrF og regjeringspartiene er enige om en skisse til neste års statsbudsjett.

LederEUs sviktende kontroll

Italia og «brexit» kan sette kompromissmaskinen i EU ut av spill og føre EU dit de ikke ønsker å havne.

– Fortsetter med en oljepolitikk som om man ikke har et klimaproblem

Det er ikke samsvar mellom FN-rapportens krav til klimatiltak og klimapolitikken som er lagt frem i dagens statsbudsjettet, mener miljøorganisasjoner.

Støttepartiene flytter på drøyt 400 millioner kroner i revidert budsjett

Det blir gjort omprioriteringer i revidert nasjonalbudsjett på drøyt 400 millioner kroner, ifølge enigheten mellom regjeringen og støttepartiene.

Varsler politisk kamp om målstyring i klimapolitikken

I årevis har norsk budsjettpolitikk båret preg av klimasynsing, senest tydeliggjort av den borgerlige regjeringens utskjelte «grønne skatteskifte». Tiden er overmoden for bedre måling av offentlige klimatiltak, mener forskere og arbeidslivsaktører. Det blir umulig for politikerne å ignorere.

NATOs pengemål kan bli svindyrt for Norge

Norge risikerer å måtte bruke nesten 50 prosent mer på forsvar enn i dag hvis pengebruken skal nå 2 prosent av BNP innen 2024.

Budsjettinnspurt med to alternative løp

De fire budsjettkameratene på borgerlig side tar sikte på å komme til enighet innen søndag klokken 18. Finanskomiteen har planen klar hvis så ikke skjer.

Norges 50 rikeste får en milliard i skattelette

De 50 rikeste i landet vil til sammen få én milliard i skattelettelser etter skattekuttene til den blåblå regjeringen, ifølge Klassekampen.

Enige om revidert budsjett på Stortinget

De borgerlige partiene på Stortinget er enige om revidert nasjonalbudsjett.

Nedgang i statens inntekter: 119 milliarder mindre enn året før

Statsregnskapet for 2015 viser samlede inntekter på 1227 milliarder kroner og utgifter på 1194 milliarder kroner. Inntektene har gått ned med 4 prosent sammenlignet med 2014.

Sveriges statsbudsjett: Dobler pengebruken på migrasjon og integrasjon

Og det går mot tredobling innen 2020.

Venstre-nestleder Terje Breivik understreker at avgifts- og skatteomleggingen regjeringen nå forhandler med Venstre og KrF om, skal være av en størrelse som forsterker klimaforliket og gir betydelige reduksjoner i klimautslippene.

Ingen avtale om bilavgifter før budsjettmøte

Regjeringen klarte ikke å bli enig med Venstre og KrF om bilavgifter før sin budsjettkonferanse. Men finansminister Siv Jensen (Frp) tror på enighet til slutt.

SV raser mot budsjettprosessen

At regjeringen ikke satte av mer penger til å takle asylstrømmen i sitt budsjettforslag, gjør det i praksis umulig for opposisjonen å behandle det, mener SV.

En uvanlig budsjetthøst

Aldri tidligere har en regjering lagt frem et forslag til statsbudsjett uten å presentere den delen som trolig blir mest kontroversiell. Begrunnelsen for at flyktningeregningen lar vente på seg er god, men effekten for Stortingets budsjettbehandling er uklar.

Annonse
Annonse
Annonse