Velferd

Barneombud Inga Bejer Engh mener regjeringen må legge fram en tiltaksplan for å hindre at negative og langsiktige virkninger av pandemien på barn og unge.

Ingen så hvordan summen av tiltak rammet barn og unge

For mange barn og unge vil følgene av pandemien følge dem gjennom livet, frykter koronakommisjonen. Barneombudet mener regjeringen må følge opp.

Publisert Sist oppdatert

Barn og unge bærer en stor byrde, understreket kommisjonsleder Stener Kvinnsland da han la fram kommisjonens rapport. Han mener det er grunn til bekymring for at mange som er unge i dag vil bli påvirket gjennom livsløpet av pandemien.

Barneombud Inga Bejer Engh er glad for at kommisjonen så tydelig trekker fram belastningen og at dette utgjør et eget kapittel i den 450 sider lange rapporten.

– Dette underbygger behovet for en egen helhetlig tiltaksplan for å kompensere for de negative konsekvensene for barn og unge. Vi har tidligere bedt regjeringen om dette, og vi deler kommisjonens bekymring for om en hel generasjon kan få problemer om det ikke legges inn en betydelig innsats, sier hun.

-Ble ikke vurdert ved nedstengningen

Kommisjonen mener flere sider ved tiltakene kan få langsiktige konsekvenser:

* Hjemmeskole og digital undervisning kan gi mindre motivasjon og dårligere vilkår for læring.

* Det kan føre til frafall og svekke jobbmulighetene senere i livet.

* Sårbare barn og unge har vært særlig utsatt under pandemien. Flere viktige tjenester falt helt eller delvis bort våren 2020.

* Det er bekymring for økt omfang av omsorgssvikt, vold og overgrep, selv om det mangler sikre tall.

Rapporten beskriver hvordan beredskapsarbeid ikke tok hensyn til hvordan tiltak i en sektor henger sammen med risikoen i andre sektorer.

– Dette er noe spesielt barn og unge har betalt prisen for. At ingen vurderte hvordan summen av tiltakene ville virke overfor barn og unge ved nedstenging av skoler, barnehager og viktige tjenester for barn og unge er svært alvorlig, sier Bejer Engh.

– Manglet «øyne og ører»

Barneombudet mener kommisjonsleder Stener Kvinnsland bruker et godt bilde da han sa at samfunnet manglet «øyne og ører» for barn og unge. I fremtiden må disse hensynene være bedre ivaretatt, mener barneombudet.

– Kommisjonen trekker fram at Grunnloven og menneskerettighetene danner rammer som tiltakene må vurderes opp mot. Vi opplevde manglende bevissthet om dette da det ble gjort inngrep i barns grunnleggende rettigheter i starten, og jeg mener det er et svært viktig poeng å ta med i fremtidige kriser, sier hun.

Høie: Følger opp

Helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) er enig i at det er viktig å følge opp hvordan barn og unge er berørt.

– Det som de påpeker med sårbare barn og unge, og det arbeidet som må gjøres for å prøve å rette opp konsekvensene av pandemien for barn og unge, er utrolig viktig. Det er grunnen til at vi allerede har nedsatt en hurtigarbeidende gruppe som skal jobbe med dette, med Peder Kjøs som leder, sier han til NTB. Gruppen skal gi regjeringen råd om tiltak som kan settes inn på kort, mellomlang og lang sikt når det gjelder psykisk helse, spesielt for barn og unge.

Powered by Labrador CMS