Samfunn

Helsedirektoratet-direktør Bjørn Guldvog.

Kan bli 40 millioner i sluttpakker i Helsedirektoratet

I fjor ble antall årsverk i Helsedirektoratet redusert med nær 50. I år planlegger de å kutte ytterligere 60 årsverk.

Publisert Sist oppdatert

Årets nedbemanning i Helsedirektoratet kan koste mellom 30-40 millioner kroner, skriver Dagsavisen torsdag.

En gjennomsnittlig størrelse på sluttavtale kan dreie seg om tilsvarende 6-12 månedslønner.

Avisen siterer et notat som Helsedirektoratet har utarbeidet:

«Gitt at vi tar utgangspunktet i et omfang på 50 sluttvederlag og legger inn snittlønnen i direktoratet, gir dette en omstillingskostnad i 2017 i spennet 30-40 millioner kroner».

På toppen av dette kommer også regjeringens kutt i direktoratets budsjett og andre økt kostnader. Til sammen dreier det seg om 80-90 millioner kroner.

«Selv om vi klarer å nå målet om en nedgang på 60 årsverk i løpet av 2017, vil ikke dette kunne redusere lønnskostnadene i 2017 tilstrekkelig for å møte budsjettutfordringen dette året,» står det i notatet.

Dette skyldes først og fremst at det tar tid for å få effekt av tiltakene. Kostnadene ved bruk av virkemidler som sluttpakker vil bidra til å gjøre budsjettutfordringene større.

Powered by Labrador CMS