Annonse

Kobler store mengder data om livskvalitet med offentlige budsjetter

New Zealand går nye veier for å prioritere livskvalitet i den offentlige styringen.

Neste årTranspersoner ikke lenger psykisk syke

WHO flytter diagnosekodene til kapitelet om seksuell helse. Endringen gjør at det haster å få på plass en nasjonal retningslinje for behandlingen av transpersoner i Norge.

Askøy er det ferskeste eksempelet på vannbårne sykdomsutbrudd i Norge. Foto: Paul Sigve Amundsen, NTB scanpix

Innovasjon skal fikse vannledningsnettet

220 milliarder kroner vil det koste å utbedre vannledningsnettet. Helsedirektoratet peker på innovasjon i vannbransjen som en mulig løsning.

360 millioner til frivillig arbeid med rus

Regjeringen har fordelt rundt 360 millioner kroner i tilskudd til frivillig arbeid rettet mot personer med rusmiddelproblemer eller prostitusjonserfaring.

Stor variasjon i helsetjenestene i Norge

Det er store variasjoner i kvaliteten på helsetjenester ved norske sykehus. Blant annet er ventetiden for helsetjenester blitt lengre, ifølge Helsedirektoratet.

For spreke for frisklivssentralene

Forsker Gro Beate Samdal fant ingen forskjell i aktivitet hos dem som fikk tilbud ved en frisklivssentral, sammenlignet med dem som ikke fikk det. Deltakerne var for aktive ved oppstart.

Helsedirektoratet frykter dårligere helseomsorg på bygda

Helsedirektoratet frykter at eldre boende i innlandet og i Nord-Norge vil få en dårligere fremtid enn gamle som bor i byene.

Agenda-leder går til direktørstilling i Helsedirektoratet

Marte Gerhardsen (45) blir ny divisjonsdirektør for analyse og samfunn i direktoratet.

Helsedata– Det finnes helsevesen helt uten køer

Johan Hjertqvist i Health Consumer Powerhouse vil endre premissene for helsevesenet ved å sette forbrukeren først.

HelsedirektoratetFlere kreftsyke får raskere behandling

I alt 77 prosent av alle kreftsyke fikk i fjor behandling med kortere ventetider og raskere diagnose, ifølge Helsedirektoratet.

Kommunene Stor variasjon i helse- og omsorgstilbudet

Helsedirektoratets nye interaktive tjeneste sammenligner kommunal tjenester.

Helsedirektøren slår alarm– For mange barn og unge faller utenfor

Alt for mange går glipp av tilstrekkelig utdanning og kommer seg ikke inn i arbeid og samfunnsdeltagelse. Dette gir helseutfordringer for resten av livet, sa helsedirektør Bjørn Guldvog i sin årlige helsetale.

Dobling av unge uføre– Dette er svært bekymringsfullt

Antall unge uføretrygdede i alderen 20 til 29 år har nær doblet seg i løpet av de ti siste årene.

NedbemanningKan bli 40 millioner i sluttpakker i Helsedirektoratet

I fjor ble antall årsverk i Helsedirektoratet redusert med nær 50. I år planlegger de å kutte ytterligere 60 årsverk.

Drastiske kutt i Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet

Må til sammen kutte 330 årsverk.

SSB har kuttet 192 årsverk på seks år

I samme periode har Helsedirektoratet vokst med 397.

Helsedirektoratet skal sjekke om sykehus jukser med ventelister

– Det bør ikke hefte mangler ved noe bevis som fremmes for retten

Forsvarsadvokater er bekymret for kvalitetsforskjeller innen rettsmedisinske undersøkelser.

lillehammer_syk.jpg

Sykehussjef trekker seg etter kritikk fra Helsedirektoratet

En avdelingssjef på Lillehammer sykehus trakk seg umiddelbart fra sin stilling lørdag etter at Helsedirektoratet kom med sterk kritikk mot sykehuset.

sykehuskorridor.jpg

Krever avklaring nå

– Regjeringen må forlate standpunktet om at ingen lokalsykehus skal legges ned, sier president i legeforeningen, Torunn Janbu. Legeforeningen krever en nasjonal sykehusplan nå.

sliten_mann_dep.jpg

Ansatte med psykiske problemer?

Fem korte filmer som viser hvordan en leder kan ta initiativ til en samtale, gjennomføre den, avslutte den og følge opp i etterkant.

doktor_sykes__s.jpg

Helsetopp sparkes inn i ny jobb

Tidligere direktør Per Haugum i det utskjelte godkjenningskontoret for helsepersonell har fått ny jobb som seniorrådgiver i Helsedirektoratet.

kvinnelig_kirur.jpg

Slakter toppsjefene

Helsedirektoratets ledelse får strykkarakter i en rapport som blant annet avslører manglende kvalitetssikring av helsepersonell.

Annonse
Annonse
Annonse