Samfunn

FRA INNSIDEN: Vestre Viken HF har selv tatt bilder fra innsiden av civid-posten på Bærum sykehus som viser personale iført smittevernutstyr under behandling av koronasmittet pasient.

Kan gi sommersmell på sykehusene

Pandemiturnus og forhøyet beredskap på ubestemt tid sliter på sykepleierne. Nå får regjeringen klar beskjed om å ta grep for å sikre bemanningen i sommer.

Publisert Sist oppdatert

– Nå er det viktig at myndighetene også løfter blikket fram til sommeren som kommer, med redusert tilgang til importert arbeidskraft, skriver Norsk Sykepleierforbunds leder Lill Sverresdatter Larsen i en Twitter-melding.

– Å avlyse ferier for helsepersonell er ikke et alternativ, så hvordan levere som normalt når tilgang på ressurser er enda mer prekær? spør hun.

Koronapandemien har ført til store omlegginger på norske sykehus, som er blitt satt i beredskap for å håndtere virusutbruddet.

Spørsmålet er hvor lenge unntakstilstanden vil vare. Ikke før det finnes bedre behandling for covid-19 eller en vaksine er klar, kan helsevesenet senke skuldrene. For vaksine er tidshorisonten 12–18 måneder.

Ser fallgruver

Arbeiderpartiets stortingsrepresentant Tuva Moflag tror sykehus og sykehjem står overfor to store fallgruver når sommeren kommer.

– Den ene er at vi ikke klarer å gi nok behandling. Vi vet ikke helt når smittetoppen kommer. Den andre er at hvis vi driver rovdrift på folk, kan vi risikere å miste dem, både på kort og lang sikt. Det har vi ikke råd til, sier hun til NTB.

Moflag har stilt helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) spørsmål om hva han vil gjøre for å sørge for at sykehusene og sykehjemmene i Norge har kapasitet til å drive med pandemiberedskap gjennom sommeren.

– Helsepersonell i intensivavdelingene står nå i pandemiturnus og skal fortsette med det på ubestemt tid, konstaterer hun.

Mer lønn

Sykehus og sykehjem er også i en normalsituasjon avhengig av utenlandske vikarer for å gjennomføre sommerferieavvikling. På sykehjemmene er det behov for full bemanning for å opprettholde smitteverntiltak. Reiserestriksjoner kan gjøre det å hente inn vikarer vanskeligere i år, med mindre helsemyndighetene planlegger for det, fremholder Moflag.

Pandemiturnus betyr lengre vakter og hyppigere helgebelastning. Som følge av økt belastning har sykepleiere, helsefagarbeidere, renholdere, vernepleiere og andre ansatte i helsevesenet fra Norge forhandlet seg fram til høyere lønn.

De får nå 150 prosent overtidstillegg der de normalt ville fått 133 prosent. I tillegg får de 100 prosent overtid der de vanligvis ville fått 50 prosent. Der de normalt ville hatt 100 prosent overtidsbetalt, får de nå 150 prosent overtid, meldte Dagbladet nylig om avtalen som gjaldt fra 20. mars.

– Reell problemstilling

Statsråd Høie sier jobben med å sikre bemanningen i sommer må gjøres av sykehusene, i samarbeid med tillitsvalgte. Han erkjenner at belastningen kan bli stor på de ansatte.

– Det er en helt reell problemstilling. Men dette viser hvor viktig det er at vi har kontroll på smittespredningen, så vi ikke kommer i en situasjon der vi overbelaster helsetjenesten, sier han til NTB.

Sykehusene må over på mer normal drift, samtidig som de opprettholder en beredskap som er tilpasset smitteutviklingen.

– Vi må forvente at det denne sommeren blir redusert aktivitet i sykehusene våre, sier Høie.

Over 5.000 personer har meldt seg i den nasjonale basen, som sykehusene kan trekke på for å sørge for god bemanning. Høie minner samtidig om loven som forbyr helsepersonell å reise til utlandet.

– Så lenge vi har smitten i samfunnet og ikke har vaksine eller behandling, må vi ha en beredskap.

(©NTB)

Powered by Labrador CMS