Annonse

bemanning

Nav-tillitsvalgt etterlyser økt bemanning

Hovedtillitsvalgt Steinar Halvorsen i Nav Frogner i Oslo sier de Nav-ansatte er frustrerte over at de er for få til å gi folk skikkelig oppfølgning.

Alle vil oppbemanne, men flere sliter med å rekruttere menneskene som trengs

Arbeidsgivere i alle sektorer planlegger å bemanne opp i fjerde kvartal, ifølge ManpowerGroups nyeste arbeidsmarkedsbarometer.

Pandemi i fengsel– Har vært en vanskelig bemannings-situasjon under krisen

Mer isolasjon, ustrakt bruk av fotlenke og kreative videoløsninger som erstatning av besøk har vært noen av konsekvensene. – Å lede kriminalomsorgen under pandemien har vært utfordrende, sier direktør Lise Sannerud.

Politiet mangler datanerder – bemanningsmål får skylda

Bemanningsmål hindrer politiet i å skaffe seg nok spesialister til å bekjempe overgrep på nett, mener Riksrevisjonen. Likevel holder politikerne fast ved målet.

Halvparten av arbeidsgivere vil ikke bemanne opp igjen etter pandemien

Bare 4 prosent av norske arbeidsgivere tror de vil nå bemanningsnivået de hadde før korona i løpet av de neste tre månedene.

NITO frykter framtidig mangel på bioingeniører

Norges Ingeniør- og Teknologiorganisasjon mener at regjeringen fortsatt mangler et langsiktig perspektiv på bemanning i helsetjenesten og etterlyser at dette adresseres i statsbudsjettet.

KoronakriseKan gi sommersmell på sykehusene

Pandemiturnus og forhøyet beredskap på ubestemt tid sliter på sykepleierne. Nå får regjeringen klar beskjed om å ta grep for å sikre bemanningen i sommer.

Nesten alle barnehager oppfyller bemanningsnormen

94 prosent av barnehagene innfrir kravet om bemanning, og ni av ti foreldre er fornøyde med barnehagen. Det viser nye tall fra Utdanningsdirektoratet.

Budsjettet for politietVanskelig å innfri bemanningsmål

– Som etat er vi ansvarlig for å innfri dette kravet så langt det er mulig. Men, vi ser at flere vil ha utfordringer med å ansette innenfor den disponible rammen for 2020, sier politidirektør Benedicte Bjørnland.

Luftambulanse-beredskapen fortsatt svekket i Finnmark

Babcocks ambulansefly i Kirkenes er ute av beredskap fredag formiddag på grunn av sykdom blant besetningen.

Grunnskolen mangler fortsatt opptil 700 lærere for å oppfylle normen

Grunnskolen har fått 1.100 flere lærerårsverk siden i fjor, men fortsatt mangler det opptil 700 lærere før bemanningsnormen er oppfylt.

Advarer mot å stille feil diagnose av arbeidsmarkedet i distriktene

– Riktignok er det stor jobbvekst i Stor-Oslo, men våre undersøkelser viser at andelen arbeidsgivere som planlegger vekst er større i distriktene. De siste årene spesielt i Nord-Norge og i innlandet, sier Maalfrid Brath, konsernsjef i Manpower.

13 tips som vil hjelpe deg å skaffe deg jobb

For noen kan det virke overveldende å skulle kjempe seg inn i arbeidslivet igjen etter å ha mistet jobben. Her får du 13 tips som styrker muligheten for å få en ny jobb raskt.

Frykter oljebransjen skal gi opp faste stillinger

Mens LO frykter økende bruk av innleie i oljebransjen, peker NHO Service og Handel på det skrikende behovet for arbeidskraft.

Norske arbeidsgivereSpår det sterkeste arbeidsmarkedet på åtte år

I fem av ni sektorer rapporterer arbeidsgivere om sterkere bemanningsutsikter sammenlignet med samme tid i fjor.

Innvandrere utgjorde over halvparten av sysselsatte i vikarbyråer

Fra 2015 til 2018 økte antallet vikarjobber fra 47.000 til 63.000 – en vekst som tilsvarer 34 prosent. Veksten i antall jobber i alle andre næringer var stusselige 4 prosent.

Krever minimum 80 prosent stillingsbrøk for alt innleid personell i byggebransjen

Veidekke forplikter seg til Byggenæringens Landsforening og Fellesforbundets anbefalinger for innleie av arbeidskraft.

SSBNorge vil mangle 28.000 sykepleiere i 2035

Ifølge en ny rapport fra Statistisk sentralbyrå (SSB) vil Norge i 2035 mangle 28.000 sykepleiere og 18.000 helsefagarbeidere.

Våryre arbeidsgivere på rekrutteringsjakt

97 prosent av norske arbeidsgivere planlegger å beholde eller øke antallet ansatte frem mot sommeren. Det er høyere enn på samme tid i fjor.

Hver femte foreldre opplever barnehagebemanning som «ikke tilfredsstillende»

Analyser viser derimot at det ikke nødvendigvis er en sammenheng mellom foreldrenes rapporterte opplevelse av bemanning og faktisk bemanningssituasjon i barnehagen.

– Bedrifter kommer for seint i gang med rekrutteringen

August burde være en god rekrutteringsmåned. Arbeidstakerne er svært aktive på jobbsidene, men mange bedrifter kommer ikke i gang med rekrutter­ingen før i september, og risikerer da å gå glipp av de beste kandidatene.

Alvorlig underbemanning blant politijuristene i landet

Politijuristenes leder melder om krise i alle Norges politidistrikter på grunn av underbemanning blant juristene.

Slik får du mest ut av referansesjekken

Voksende uro over tollbemanning

Både stortingspolitikere, politi og tollansatte frykter at manglende bemanning i Tolletaten skal gå ut over kontrollen ved landets grenser.

Useriøs bruk av meningsmåling

Useriøs bruk av meningsmåling

Sterkeste arbeidsmarkedsutsikter på fem år

Antallet norske arbeidsgivere som planlegger å bemanne opp er på sitt høyeste siden 2012.

Slik lager du en nettvennlig CV

10.000 ut i politisk streik mot bemanningsbyråer

10.000 fagorganiserte over hele landet går ut i politisk streik onsdag for å kreve forbud mot bemanningsbyråer i byggebransjen rundt Oslofjorden.

6 ting som skremmer bort rekruttererne

Sender du ut hundrevis av upersonlige søknader reduserer du sjansene dine, mener rekrutteringsekspert.

Sykepleierkrise4000 stillinger – null søkere

Eldrebølgen er nær – samtidig blir sykepleiermangelen ved norske sykehjem bare mer og mer prekær.

7 ting rekrutterere ikke får lov å si

En rekrutterer kunne kanskje gitt deg høyere lønn eller fortalt deg at du trenger nye referanser.

NAV-hjelp forverrer CV-en

Arbeidserfaring gjennom NAV ser verre ut på CV-en enn bare å gå ledig, ifølge ny forskning fra HiOA.

Økt optimisme: Nå vil arbeidsgivere ansette igjen

Flere arbeidsgivere har planer om å øke bemanningen. Store bedrifter og offentlig sektor er mest positive.

Beinhard kamp om bemanning

Etterdønningene av vikarbyrådirektivet vekker fortsatt kamplysten i arbeidslivet. Nå venter alle på en avgjørelse i Arbeidsretten som kan åpne for unntak fra likebehandlingsprinsippet - og forme fremtidens arbeidsliv.

– Optimismen øker blant arbeidsgiverne

Arbeidsgiverne planlegger en beskjeden oppbemanning i sommermånedene, ifølge nytt arbeidsmarkedsbarometer. Størst er optimismen på Sørvestlandet.

Svein Gjedrem: Vi går mot en ny tid i offentlig sektor

– Det stjeles fra lasset. Man tar penger fra budsjettene og sender regningen nedover i systemene.

Bemanningsbransjen blør

Bemanningsbransjen falt 12,3 prosen i fjerde kvartal 2015. Nedgangen fortsetter for 12 kvartal på rad og er den sterkeste siden 2009, viser fra NHO Service.

Annonse
Annonse
Annonse