Samfunn

SV-leder Audun Lysbakken lover tøffe tak i Stortinget når SV skal kjempe for gjennomslagene de ikke fikk i Hurdal.

– Kan gjøre vondt for Ap og Sp

SV har langt ifra gitt opp kravene de ikke fikk innfridd i Hurdal. Budsjettforhandlingene kan bli smertefulle for Ap og Sp, varsler partileder Audun Lysbakken.

Publisert Sist oppdatert

– Det er ingen tvil om at skal de komme til enighet med oss, så må de også være villige til det de ikke var villige til på Hurdal. Nemlig å gi politiske innrømmelser som kan gjøre vondt for Arbeiderpartiet og Sp. Sånn er det. Sånn er det politiske samarbeidet. Man må gi og ta, sier SV-leder Audun Lysbakken til NTB.

Han legger nå bak seg skuffelsen etter at regjeringssonderingene på Hurdalssjøen hotell skar seg i forrige uke, og gleder seg til å ta fatt på arbeidet i opposisjon.

Selv om Arbeiderpartiet og Senterpartiet forhandler videre om regjeringsmakt alene, vil mindretallsregjeringen møte konfliktsakene med SV igjen i Stortinget.

– De sakene som er godt kjent fra Hurdal, som ting sprakk på der, vil jo også stå sentralt framover. Saker som skatte- og fordelingspolitikk, profittfri velferd, spørsmålet om hvordan vi skal få til raske utslippskutt for å nå klimamålene, oljepolitikken og viktige naturspørsmål, slår Lysbakken fast.

Frigjort

Han har stor tro på gjennomslag når det blir omkamper i Stortinget.

– Hele poenget er: Hvorfor gikk vi fra Hurdal? Jo, fordi vi ble avkrevd forhåndsgarantier om å gå bort fra viktige standpunkt for oss. Hele vitsen med å gå derfra var å frigjøre oss fra det. De tingene som de ville at vi ikke skulle forhandle om i regjeringsforhandlingene, står vi fritt til å forhandle om i Stortinget, påpeker SV-lederen.

Han advarer Ap og Sp om at de vil møte et mer uforsonlig SV hvis de velger å gå mye til borgerlig side for å søke flertall i Stortinget.

– Hvis regjeringen ikke er villig til å gi innrømmelser vår vei i fordelingssaker eller begynner å gjennomgående søke støtte hos Høyre og Frp i miljøsaker, så vil konfliktnivået bli høyere enn om de prøver å finne løsninger på vår side.

– Ingen forpliktelse til skatteløftet

Noe av det første som står for tur i Stortinget denne høsten, er neste års statsbudsjett. Arbeiderpartiet og Senterpartiet har varslet at de vil forhandle om dette med SV, og allerede der kan mange av sakene fra Hurdal dukke opp igjen.

– Jeg har tenkt å vente med å varsle akkurat hva vi tar inn i akkurat dette budsjettet. Det er fullt mulig for oss å ta et hvilket som helst politisk spørsmål inn i budsjettforhandlingene. Det har vi også sett skje nå i de borgerlige forhandlingene, understreker Lysbakken.

Ett av spørsmålene det skar seg på i Hurdal, var omfordelingspolitikken. Ap-leder Jonas Gahr Støre har blant annet stått hardt på sitt løfte om at det samlede nivået på avgifter og skatt på inntekt skal ligge i ro på 2020-nivå de neste fire årene, noe som samlet sett innebærer en videreføring av Solberg-regjeringens skattelettelser gjennom åtte år.

– Vi har jo ingen forpliktelse til det skatteløftet og kommer ikke til å legge det til grunn når vi lager vår skattepolitikk, understreker Lysbakken.

Godt forhold

Etter at SV brøt ut av regjeringssonderingene, har både Rødt og MDG invitert til allianser for å presse den nye regjeringen i viktige stridssaker.

Lysbakken skal ta en prat med begge partiene, men mener det er litt tidlig å snakke om hvilken form samarbeidet vil ta.

– Vi vil være opptatt av å bygge et godt forhold til både Rødt og MDG, men også til partier på den andre siden som vi kan samarbeide med i enkeltsaker, for eksempel Venstre i miljøsaker, sier han.

– Jeg er optimist på hva vi kan få til. Det ble ikke noe rødgrønt regjeringsprosjekt, men nå skal vi sørge for å gi både rød- og grønnfarge til det samfunnsprosjektet som vi skal ha de neste fire årene.

Powered by Labrador CMS