Annonse

SV med klare velferdskrav i valgkampen

SV varsler at velferdsspørsmål vil stå sentralt i valgkampen. Profittfri velferd, mer heltid og økt bemanning i eldreomsorg og barnehager er viktige kampsaker.

Leder

LederBremser landvind og gass på havvind

At det er en økende folkelig motstand mot vindkraft på land, er ingen grunn for Stortinget til å synse om saken. Stortinget skal fatte vedtak i saker som er utredet skikkelig.

Flere fulltidsansatte mottar sosialhjelp – SV advarer

Over 6.000 personer med heltidsjobb mottok sosialhjelp i fjor. SV sier tallet bør være en kraftig advarsel.

Leder

LederStøre den eneste

Hvis Ap vil forsterke sine problemer, skal de starte en debatt om Jonas Gahr Støre er den rette lederen for partiet. Det ender bare i frustrasjon, for de har ingen som er bedre.

Tankesmie ber om tettere samarbeid mellom SV og Rødt

Tankesmien Manifest mener at Rødt og SV er sterkere sammen enn hver for seg og ber partiene samarbeide tettere enn i dag.

Krever lavere lønnsøkning for politikere

LederLaks som spiser skog

Ideen om at oppdrettsnæringen kan basere seg på fôr laget av skog, insekter og alger bør ikke avvises fordi det strider mot den globale markedsideologien der det er billig import av laksefôr som gjelder.

Analyse

SVs linjevalg berører alle

Lykkelig er det parti som kan ta linjevalg og velge nestleder på så udramatisk vis som SV.

Splid om overvåkning av justisministeren

Hjemmet til justisminister Tor Mikkel Wara ble nok en gang angrepet i helgen. Filter Nyheter melder at han takket nei til videoovervåkning tidligere i etterforskningen. Politikere reagerer.

LederPolitikere i baksetet

Hvis ikke SV og andre politikere tar inn over seg hvordan bedriftsledere tenker og handler, vil mengden svada om olje, miljø og industribygging øke sterkt framover.

SV utfordrer Arbeiderpartiet om velferdsprofitører

Arbeiderpartiet bør ta skrittet helt ut og bidra til å hindre at kommersielle aktører tjener store penger på velferdstjenester, mener SV-leder Audun Lysbakken.

MDG og SV reagerer på bråstopp i Aps oljedebatt

Forsøket på å starte debatt om oljepolitikken i Arbeiderpartiet ble raskt parkert av partileder Jonas Gahr Støre. Den ble kneblet av oljelobbyen, mener MDG

Norwegian raser mot politikere som vil endre loven etter arbeidsgiver-dommen

Norwegian beskylder Ap for å stikke kjepper i hjulene for selskapet med sine krav om skjerpet lovgiving etter dommen i Høyesterett om arbeidsgiveransvar.

SV vil sikre barn og unge et gratis fritidstilbud

Alle barn og unge bør ha en lovfestet rett til gratis fritidstilbud, mener SV. Økende forskjeller går ut over barn i fattige familier, mener partiet.

SV lokker KrF med økt barnetrygd

SV vil øke barnetrygden med 1.200 kroner. Partiet håper det skal være med på å lokke blå KrF-delegater over gjerdet til Hareide.

KrF får garanti fra SV om økt barnetrygd

SV reagerer på ferske advarsler om økt barnefattigdom med følgende beskjed til KrF: Dette er prisen for å holde høyresiden ved makten.

Påførte Solberg sitt «største nederlag» i vår - mener Ap-regjering er «helt uaktuelt»

Men Steinar Reiten (KrF) maner samtidig til lojalitet.

Tenkere på Tinget

Kari Elisabeth Kaski (SV)– Våre ­politiske valg er avgjørende for neste ­generasjon

Unge politikere tar politisk arbeid med et større alvor, sier SVs Kari Elisabeth Kaski

SV– Interessante funn om hva regjeringen visste om terrorsikring

SV sier ny dokumentasjon gir interessant innsikt i hva regjeringen visste om status for terrorsikring da Stortinget feilaktig fikk beskjed om at alt var ok.

SVWara forsøker å snikinnføre bevæpnet politi

SV krever ny klimamelding fra regjeringen

Klimameldingen regjeringen la fram for ti måneder siden, blir behandlet i Stortinget torsdag, men SV vil heller ha en ny melding med mer konkrete tiltak.

Ap får partnerkjeft etter Acer-ja

Sp og Rødt knaller til mot alliansepartner Arbeiderpartiet og hevder stortingsflertallets ja til EUs energiunion truer norsk selvstyre og gir dyrere strøm.

Nav spår velferdsregning på 92 milliarder– For optimistisk, tror NHO

NHO mener spådommene om at prislappen på framtidas velferd vil øke med mellom 22 og 92 milliarder kroner er alt for optimistiske.

Opposisjon og opinionRis og ros til ny regjeringsplattform

Mens NHO og Virke er fornøyde med den nye regjeringsplattformen, er LO skeptisk. Det samme er de de tidligere regjeringspartnerne i Ap, Sp og SV.

Høyre størst på to målinger – SV mest fram

Høyre passerer Ap og er største parti på partibarometrene til Dagbladet og Vårt Land. SV øker mest på begge målingene.

Miljøpartiene jubler for oljeråd fra Norges Bank

Miljøpartiet De Grønne og SV applauderer Norges Banks råd om å trekke oljefondet ut av olje- og gassaksjer. Også KrF stiller seg bak forslaget.

Ap mistet over 100.000 velgere til Sp og SV

Hele 32 prosent av velgerne skiftet parti ved stortingsvalget i høst. Arbeiderpartiet mistet 100.000 velgere til SV og Sp i sitt nest dårligste valg siden 1924.

SV håper Ap snur om nasjonale prøver

Ap åpner for å beholde åpenhet om resultater fra nasjonale prøver. – Uforståelig, mener SV, som håper partiet snur.

Generalsekretær i Norsk Folkehjelp En uredd stemme for de svake

Hva var det avdøde statsminister Jan P. Syse sa en gang om livets valg? «Kunsten er ikke bare å finne rett skap, men også rett hylle». Henriette Killi Westhrin ser ut til å ha funnet begge deler.

Karin Andersen slår tilbake om asylmottak– Det handler om integrering

SVs Karin Andersen mener Per Sandberg tar feil når han hevder at det ikke nødvendigvis er sammenheng mellom pris og kvalitet på drift av asylmottak.

SV med «filibuster» om politikerlønninger

SVs forsøk på en norsk filibuster om politikerlønninger varte i 1 time og 50 minutter. Settepresident Øyvind Halleraker måtte flere ganger minne om talereglene.

SVUtvider lovnader om lærernorm

Flere opposisjonspartier har lovet å innføre en norm for lærertetthet ved seier i høstens valg. SV-leder Audun Lysbakken sier de vil inkludere videregående skoler i sine krav.

Gir terningkastSenterpartiet best på frivillighet

Frivillighet Norge har anmeldt partienes program for stortingsperioden 2017-2021. Sentrumspartiene kommer best ut.

Få oversiktVenstresiden dusjes i LO-millioner

Arbeiderpartiet kan vente seg et rekordstort pengebidrag til årets valgkamp, mens også SV og Sp får pengestøtte av LO. Rødt vrakes. Få oversikt over pengegavene til de forskjellige partiene her.

LederUtbytte på velferd

Det ligger an til kamp på Aps landsmøte om forbud mot å ta ut profitt på velferdstjenester. Her vil politikerne stange hodet i veggen. Det som fungerer er å stille høye krav til tjenester som staten skal betale for slik at urimelig høy profitt ikke blir mulig, skriver redaktør Magne Lerø

Se bakover - ikke fremover - i klimadebatten

Mens politikerne drømmer om klimabudsjetter som viser miljøkonsekvensene av politikken, vil ekspertisen helst se bakover.

Splid i Fagforbundet om pengestøtte til Rødt

Fagforbundet sponser Ap, SV og Sp med 9,5 millioner kroner i valgkampstøtte. Rødts søknad om støtte skaper splid.

Olje i hundre fortsatt

Noen ganger må det føres en politikk der en blir beskylt for å møte seg selv i døra eller at den høyre hånden ikke vet hva den venstre gjør. Det går an å være for oljeproduksjon og mot utslippene den fører med seg, skriver redaktør Magne Lerø

ANALYSEAngrep er ikke alltid det beste forsvar

Audun Lysbakken er avhengig av å skape bred entusiasme for å gjøre SV relevant i kampen om makt og mot sperregrensen.

LederSV i kravmodus

Diskusjonen innad i SV om hvilke krav de skal stille til en regjering ledet av Jonas Gahr Støre, er primært øvelser til innvortes bruk. SV er dømt til å støtte en Ap-regjering, og bør ikke forvente seg store gjennomslag selv om de skulle komme godt over sperregrensen, skriver redaktør Magne Lerø.

Miljeteig gir seg som SV-nestleder

Oddny Miljeteig (62) har varslet valgkomiteen i SV om at hun ikke tar gjenvalg som nestleder i partiet.

SV vil ha gransking av fornorskningspolitikk

Sosialistisk Venstreparti mener Stortinget må nedsette en sannhetskommisjon som skal granske fornorskningspolitikken samene og kvenene ble utsatt for.

Bostøtten blir mer målrettet, men færre skal få den

Fra nyttår slipper foreldre å få fratrekk i bostøtten dersom barna går med avisen. Støtten skal bli mer målrettet og forutsigbar, men regjeringen legger samtidig opp til at færre skal få bostøtte neste år.

Norge taper i klimakampen mot Sverige

For første gang er klimautslippene lavere i Sverige enn i Norge. Det viser nye utslippstall for fjoråret.

SV vil la folket ta opp saker på Stortinget

SV vil gjøre det mulig for folk flest å kreve saker tatt opp på Stortinget ved å samle nok underskrifter. En lignende ordning finnes allerede på lokalt nivå.

– Skattesystemet er rigga for dem som har

SV vil stagge boligprisveksten og økte sosiale forskjeller gjennom en nasjonal boligskatt. Feil medisin, mener regjeringspartiene.

Prioritering i kommunene– Statens ansvar

Senterpartiet mener statliggjøring svekker norske kommuners handlingsrom. SV påpeker at KS-leder Helgesen selv er politiker – fra Høyre. Mens Arbeiderpartiet mener kommunebudsjettene de seneste årene viser forskjellene i norsk politikk.

Stortingsvalg 2017Snittmåling med KrF på vippen

Et gjennomsnitt av ni nasjonale meningsmålinger i oktober gir regjeringen og støttepartiene stortingsflertall med knapp margin. Men om KrF bytter side, ryker flertallet.

Jensen må svare for skattekutt til rikinger

Finansminister Siv Jensen (Frp) blir konfrontert med påstander om usosiale og urettferdige skattekutt i den muntlige spørretimen på Stortinget i dag.

– Regjeringen tåkelegger klimapolitikken

Regjeringen presenterte ikke oppdaterte tall for klimagassutslipp i forbindelse med statsbudsjettet. Ikke godt nok, mener SVs Kari Elisabeth Kaski.

Vil grunnlovsfeste retten til havet

SV foreslår å endre Grunnloven for å hindre privatisering av havressursene. Ap vil være med på leken, men går ikke like langt som SV. – Da vil utviklingen fortsette som før, mener SVs Torgeir Knag Fylkesnes.

SV roper varsku om økende forskjeller

De økonomiske forskjellene mellom folk er blitt større, og ulikheten øker, viser en rapport som SV har utarbeidet. Partileder Audun Lysbakken mener løsningen består av seks svar.

Vil stoppe 24. konsesjonsrunde

SV reagerer på at regjeringen mandag utlyste 24. konsesjonsrunde på norsk sokkel.

SV vurderer kvinnekrav i styrene til trossamfunn

SV vurderer å stille krav om en kvinneandel i styrene til trossamfunn som mottar statsstøtte. Bare tre av 248 styremedlemmer i norske moskeer er kvinner.

Splittelse om delprivatisering av Statkraft

Uforstandig utredningsiver

Om Stortinget i morgen samler seg om å utrede muligheten for å trekke tilbake støtte til trossamfunn, har vi fått et nytt eksempel på hvordan kollektiv uforstand fører til økt byråkratisering, skriver redaktør Magne Lerø.

Lysbakken avviser faneflukt i SV

Partier vil ha omfattende høring om delstatlige selskaper

Norske styreledere skal på etikkurs

Har blitt kalt inn av departementene.

– Usunne kulturer trumfer etikk

Det hjelper ikke å sende medarbeidere på etikkurs, dersom kulturen der de skal jobbe er gjennom-korrumpert, hevder ledelses- og etikkeksperter.

Annonse
Annonse
Annonse