Kommunevalget 2019

Valgkampboder i Spikersuppa foran høsten kommunevalg.

Kommunepolitikerne bør bidra til bedre vekstvilkår for næringslivet

Det legges ikke godt nok til rette for vekst i norske kommuner. Det bør de nyvalgte kommune­politikerne ta tak i.

Publisert Sist oppdatert

Ivar Horneland Kristensen er administrerende direktør i Virke.

SYNSPUNKT. Nye kommunepolitikere over hele landet skal nå i gang med styre og stell. I denne valgkampen har de fleste saker havnet i skyggen av bompengesaken. Nå som helheten i politikken skal forhandles frem, er det på tide å snakke om hva som skaper vekst og jobber.

Næringslivet har utfordringer i de fleste norske kommuner.

Virksomhetene blir ikke involvert før viktige beslutninger tas. De blir møtt av en byråkratisk forvaltning, og det legges ikke tilstrekkelig til rette for vekst.

Det er det dystre sammendraget i tabloidformat fra Virkes næringslivsundersøkelse.

I undersøkelsen fra Virke spurte vi 1500 næringslivsledere om kommunen legger godt til rette for det lokale næringslivet. Kun 44 prosent er helt eller delvis enig i dette. På spørsmål om kommunen inviterer til dialog før viktige beslutninger fattes, sier kun 33 prosent av næringslivslederne seg enig. 37 prosent mener det er ubyråkratisk å drive virksomhet i sin kommune. Kommunepolitikerne bør ha høyere ambisjoner enn det.

Næringspolitikk i fem steg

Det er stor variasjon i hvordan kommuner utnytter de mulighetene som ligger i et samarbeid med næringslivet. Kommunen legger viktige rammebetingelser for næringslivet både i rollen som lokalmyndighet og forvaltningsorgan, som tjenesteyter og som samfunnsutvikler.

Virke har laget en sjekkliste som kommunepolitikerne kan følge for å skape vekst for næringslivet:

1. Lag en plan for å bli en næringsvennlig kommune

Grunnlaget for en god næringspolitikk er kunnskap om hvordan det lokale næringslivet fungerer, og hvilke utfordringer og muligheter de ser i sin hverdag. Er politikerne opptatt av å forstå virksomhetene, hva de kan bidra med og hva som er deres behov? Viser de at de vil jobbe systematisk med dette?

2. Jobb for å skape en serviceinnstilt, åpen og tilgjengelig kommune

Næringslivet vil ha mange kontaktpunkter med kommunen, for eksempel i plan- og byggesaker, ved søknad om skjenketillatelser og ved inngåelse av avtaler om tjenesteleveranser. Utfordringen er at byråkratisk saksbehandling, dårlig tilgjengelighet, og manglende forutsigbarhet svekker muligheten for vekst og utvikling. Rask saksbehandling, god tilgjengelighet og en positiv innstilling fra kommunen vil være avgjørende for at næringslivet skal kunne skape nye arbeidsplasser og bidra til vekst og utvikling i ditt lokalmiljø.

3. Gi lokale virksomheter mulighet for å levere varer og tjenester til kommunen

Norske kommuner har lang tradisjon for å samarbeide med ideelle og private aktører på en rekke områder. Dette bidrar til mangfold, kvalitet og god utnyttelse av kommunens ressurser. Våre medlemmer kan eksempelvis bidra til trygge og gode barnehager, tilrettelagte arbeidsplasser og levere matvarer og håndverkstjenester.

Bedriftene bør slippes til, og kommunen bør være åpen for å vurdere samarbeid på nye områder.

Utfordringen er at byråkratisk saksbehandling, dårlig tilgjengelighet, og manglende forutsigbarhet svekker muligheten for vekst og utvikling

4. Legg til rette for at lønner seg å etablere arbeidsplasser, og at det er mulig å vokse

Forutsigbare kommunale planer og reguleringsprosesser er svært viktig for at næringslivet skal kunne utnytte muligheter for vekst og utvikling i ditt lokalmiljø. Sørg for at det lokale næringslivet blir hørt i prosessene. Kommunale skatter og gebyrer bør være så lave som mulig, slik at bedriftene kan investere så mye som mulig i nye produkter og tjenester som skaper arbeidsplasser og verdier for lokalsamfunnet.

Høye kommunale skatter på eiendom, verk og bruk svekker muligheten for vekst.

Slike skatter kan gi inntekter på kort sikt, men svekke grunnlaget for lokal verdiskapning og velferd på lengre sikt.

5. Samarbeid med næringslivet om innovasjon og grønn omstilling

Kommunen må håndtere fremtidens utfordringer med økt press på kommunale tjenester som følge av flere eldre og andre som trenger omsorg, samtidig som offentlige budsjetter er begrenset. Kommunene skal også gjennomføre en grønn omstilling, og ny teknologi skal tas i bruk.

For å løse disse utfordringene, må kommunene samarbeide med det private næringslivet om innovative og bærekraftige løsninger, tjenester og produkter.

Næringslivets ansvar

Næringslivet må også ta sin del av ansvaret.

Vi skal medvirke i de politiske prosessene, og si ifra når noe er i ferd med å gå galt.

Som hovedorganisasjonen for handels- og tjenestenæringen, vil Virke bidra til at kommunepolitikken ikke bare handler om hvordan vi bruker offentlige midler, men også om hvordan vi skaper verdier i det private næringslivet.

Vekst og arbeidsplasser

Om lag to tredjedeler av verdiskapingen i Norge kommer fra tjenestenæringene, og det er denne sektoren som sysselsetter flest. Virkes medlemmer sørger for at vi får mat på bordet, klær på kroppen, gode velferdstjenester når vi trenger det, og fremtidens teknologi. Det er virksomheter som gjerne vil være en samarbeidspartner i utviklingen av sitt lokalsamfunn. Dersom vi lykkes med å skape samme årlige veksttakt i privat tjenestenæring som denne sektoren hadde på 1990-tallet, vil det gi oss om lag 7200 milliarder mer å rutte med frem til 2040. Det vil skape jobber og styrke velferden i lokalsamfunn og kommuner i hele landet.

Powered by Labrador CMS