DP helg

– Kommuner må ikke kunne velge bort kunst

Det bør være et absolutt minimumskrav at norske kommuner ikke har en mulighet til å velge bort kunst og kultur som sektorområde, sier generalsekretær i NOKU, Monica Larsson.

Publisert Sist oppdatert

Hvilke kulturelle opplevelser eller verk vil du anbefale til andre?

Jeg vil anbefale på det sterkeste Nationaltheatret og Torshovteatret å sette opp igjen den fantastiske forestillingen «De må føde oss eller pule oss for å elske oss». Husdramatiker Camara Lundestad Joof har skrevet et genistrek av stykke som kanskje er det sterkeste jeg har sett på en scene noen gang. Det er rått, heftig, vittig og vilt om hudfarge, majoritetsbefolkningens blikk, og om å være kvinne. Håper mange flere får muligheten til å se forestillingen.

Hvis regjeringen øker kulturbudsjettet med 100 millioner, hvordan vil du fordele midlene?

Hvis regjeringen skal holde sine løfter i Hurdalsplattformen MÅ de øke kulturbudsjettet med minst 100 millioner så dette har jeg stor tro på at de får til. Kunstnerøkonomien vil nok bli styrket, og derfor vil jeg fordele midlene til øvrige formål: 50 millioner friske kroner til oppbyggingen av et nytt regionalt kulturfond, som skal styrke både frivillige og profesjonelle kulturprosjekter i lokalt kulturliv. De siste 50 millionene mener jeg bør brukes til å styrke barn og unges kultur- og fritidstilbud, siden pandemien har gått hardest ut over dem.

Bør bevilgningene til kultur økes, eller må vi innstille oss på reduserte bevilgninger til kultur når eldrebølgen ruller inn over de offentlige budsjettene?

Bevilgningen både kan og bør økes, siden kulturøkonomien er en av de sektorene som kan vokse inn i en grønn økonomi. I fremtiden må vi forbruke og kjøpe mindre og derfor kan vi heller oppleve mer kunst og kultur. Godt for sjelen og godt for jordkloden!

Hva er plusser og / eller minuser med Anette Trettebergstuen som kulturminister?

Plussen er helt klart at hun er en dreven politiker med posisjon i Arbeiderpartiet, som kan sette makt bak krava i budsjettforhandlinger. At hun i tillegg er svært kunnskapsrik om kunst- og kulturfeltet og engasjert i saksfeltet er et veldig godt utgangspunkt for denne regjeringsperioden.

Satser forlagene for mye på bestselgende forfattere?

Nei, jeg opplever at forlagene egentlig satser ganske bredt. Men den store utfordringen er hvordan de (og vi som samfunn) skal få ungdom til å lese bøker. Tallene og nedgangen her er urovekkende.

Bør teatrene i større grad enn i dag sette opp forestillinger med stor publikumsappell?

Nei, jeg tror teatrene har en god miks av forestillinger som både er brede og smale. Større publikumsappell blir for lettvint som mål, men en virkelig hjertesak for meg er større mangfold både foran og bak scenen, og blant publikum. Det er en av kulturlivets aller viktigste oppgaver fremover. Her må hele kulturlivet sette seg ambisiøse mål og jobbe mye mer kunnskapsbasert og systematisk enn i dag.

Du får velge én: Hvilken kultursak / kulturform / hvilket kulturarrangement fortjener mer oppmerksomhet?

En kultursak = styrking og revidering kulturloven! Kulturloven fra 2007 lovfester det offentliges ansvar for kunst- og kulturlivet i hele Norge. Men det er ikke en forpliktende lov eller et reelt styringsverktøy i dag, derfor venter NOKU spent på en varslet revidering og styrking av kulturloven. Dette er ekstra viktig nå: vi ser med bekymring på inntektstap og omprioriteringer hos kommunene som følge av Covid-19. Skal kulturlivet bygges opp igjen og styrkes, m‌ener NOKU at det bør være et absolutt minimumskrav at norske kommuner ikke har en mulighet til å velge bort kunst og kultur som sektorområde.

Hvis du måtte velge?

Teater - Rockekonsert

Karl Ove Knausgård - Sigrid Undset

Kino - Netflix

Øl - Vin

Papirbok - E-bok

På scenen - I salen

Beatles - Rolling Stones

Powered by Labrador CMS