Samfunn

Byrådsleder Raymond Johansen (Ap) holder grepet stramt om smitteverntiltakene i hovedstaden en stund til.

Koronatiltakene forlenges i Oslo – men skolene åpner igjen

Byrådet viderefører de svært inngripende tiltakene i Oslo i to uker til, men gjør noen lettelser for barn og unge.

Publisert Sist oppdatert

Etter én måned med hjemmeundervisning for videregående skole og ungdomsskolen skal alle skoleelever tilbake på skolene fra mandag 19. april, opplyste byrådsleder Raymond Johansen (Ap) på en pressekonferanse onsdag formiddag.

Barnehagene og 1.-4.-trinn har allerede vært åpne på rødt nivå, men nå åpnes det også for øvrige trinn på et forsterket rødt nivå.

– Jeg er veldig glad for at vi igjen kan ha alle våre elever tilbake i skolen. Der vil de bli møtt med et forsterket rødt nivå, med enda sterkere smittevern enn tidligere, sa Johansen.

Forlenger tiltak

For resten av Oslo-folk blir det ingen lettelser. Johansen sa at rådene de har fått fra Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet, tilsier at det ikke er forsvarlig å åpne Oslo nå.

– På grunn av den fortsatt svært alvorlige smittesituasjonen har byrådet besluttet å videreføre de tiltakene vi har i Oslo i to uker, til og med torsdag 29. april, sa byrådslederen.

Det innebærer blant annet at forbudet mot mer enn to besøkende i private hjem opprettholdes, men tiltaket skal vurderes på nytt neste uke.

Skjenkeforbud, forbud mot arrangementer, stengte serveringssteder, treningssentre, kinoer, teatre og butikker er også blant tiltakene som gjelder fortsatt.

Lærere kan bruke munnbind

Forsterket rødt nivå i skolen betyr blant annet tiltak for å redusere antall nærkontakter. Det anbefales munnbind i alle situasjoner utenfor undervisning der det er vanskelig å holde avstand. Det åpnes også for at ansatte som ønsker det, kan bruke munnbind.

Dette gjelder i første omgang i to uker framover, men dersom ikke smitten går tilstrekkelig ned kan rødt nivå bli ytterligere forlenget, sa Inga Marte Thorkildsen (SV), byråd for oppvekst og kunnskap.

– Det er særdeles viktig å unngå smitteoppblomstring, karantener og i verste fall nye nedstenginger, sa Thorkildsen.

Oslo kommune åpner også for at de yngste barna kan fravike kravet om én meters avstand for å kunne drive med fritids- og idrettsaktiviteter utendørs.

Slått ned tredje bølge

Smittesituasjonen er fortsatt alvorlig. Johansen pekte på at antall sykehusinnleggelser og antall smittede fortsatt er for høyt. Men man bør likevel glede seg over nedgangen i smittetallene i Oslo.

– Det ser nå ut til at Oslo har klart å slå ned også den tredje smittebølgen, sa Johansen.

Nå håper Johansen at smittetopper og smittebølger er noe som snart ligger bak oss. Målet er at man aldri skal tilbake på et så høyt smittenivå igjen.

– Enda en gang har Oslo tatt nasjonalt ansvar. Det er ingen grunn til å tvile på oslofolks evne og vilje til å gjøre det som trengs, sa Johansen.

Frykter økt importsmitte

Hovedstaden tåler ikke at det åpnes ukritisk for arbeidsinnvandring inn til Norge, sa Johansen. Han viste til regjeringens plan om gjenåpning av Norge, der det ble sagt at det skal åpnes for utenlandsk arbeidskraft som kan gjøre tapet av verdiskaping og jobber minst mulig

– Det aller siste vi trenger nå, er økt importsmitte. Nå må vi holde fast ved det vi vet fungerer. Fortsatt svært strenge regler for arbeidsinnvandring er en helt nødvendig forutsetning for at vi skal kunne åpne Oslo igjen, sa Johansen.

Byrådslederen mener at flere vaksinedoser bør prioriteres til Oslo. Han peker på at Holden-utvalget har konkludert med at dette vil gagne hele landet, og at det vil gjøre at hele Norge raskere kan lette på tiltakene.

– Så når vi snakker om hastigheten av gjenåpningen av Oslo, er det først og fremst regjeringen som sitter med nøkkelen. Gjenåpningen av hele det norske samfunnet avhenger i stor grad av utviklingen i Oslo.

Powered by Labrador CMS