Samfunn

Kommunalminister Nikolai Astrup (H) fikk fredag overlevert en rapport fra NORCE som peker på flere problemer med interkommunalt samarbeid i flerkommunale byområder.

Krevende å få interkommunalt samarbeid til å fungere i byområder

En ny rapport om utfordringer i flerkommunale byområder viser at det er krevende å få samarbeidet til å fungere.

Publisert Sist oppdatert

− Forskningen viser at det er utfordringer med kommunestrukturen også i flerkommunale byområder. Vi ser at interkommunalt samarbeid ikke er nok for å få til en god og effektiv samfunnsutvikling i slike byområder, sier kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup (H).

Det er Norwegian Research Centre AS (NORCE) som på oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet har sett på tvillingbyområdene Stavanger/Sandnes og Skien/Porsgrunn; på sammenhengende by- og tettstedsområder som Haugesund/Karmøy og Tønsberg/Færder; samt på delte by- og tettstedsområder som Trondheim/Malvik og Ålesund/Giske/Sula.

Hovedkonklusjonen i rapporten er at til tross for mange velfungerende interkommunale samarbeid, så fører den administrative oppdelingen av byområdene til at kommunene konkurrerer om både innbyggere og bedrifter.

Konsekvensen er byspredning og overforbruk av arealressurser og planleggingsressurser. Byene vokser, og den tettbygde byen brer seg over kommunegrensene.

− Rapporten viser at interkommunalt samarbeid ikke er den beste løsningen for å få til en god og effektiv samfunnsutvikling i sammenvokste byområder, konstaterer Astrup.

Powered by Labrador CMS