Samfunn

KrFs partileder Knut Arild Hareide mener EUs energisamarbeid kan utfordre Norges suverenitet.

KrF vil be Høyesterett vurdere Acer-saken

Ber Høyesterett vurdere hva EUs energisamarbeid og Acer vil bety for Norges suverenitet.

Publisert Sist oppdatert

KrF sier nei til Acer, EUs energibyrå som skal harmonisere medlemslandenes regelverk for energi, og EUs tredje energimarkedspakke. Partiet mener handelsfordelene ikke er verdt det Norge kan tape i frihet, skriver Klassekampen.

Samtidig ber KrF Stortinget å få Høyesterett til å vurdere hva energisamarbeidet vil bety for Norges råderett over egne naturressurser. Denne råderetten betyr mye for velgerne, ifølge partileder Knut Arild Hareide.

– Det gjør at vi kjenner et særlig ansvar, sier Hareide, for så å kritisere regjeringen og Arbeiderpartiet for å ikke kjenne det samme ansvaret.

Ap alene

KrFs nei gjør at Arbeiderpartiet (Ap) trolig blir alene om å støtte regjeringens mål om å implementere EUs energipolitikk i Norge.

– Sier vi nei til det videre samarbeidet, vil vi gå ut av energisamarbeidet i EØS-avtalen, skrev partileder Jonas Gahr Støre i en epost til Aps egne skeptikere tidligere denne uka.

Forutsetningen partiet har stilt for norsk tilslutning til EUs regelverk, er at det ikke kommer i strid med åtte konkrete og «ufravikelige» krav.

– Dersom dette skulle inntreffe, må det medføre at Norge umiddelbart sier nei til dette avtaleverket. Denne forutsetningen må vedtas i Stortinget, het det partiets landsstyrevedtak.

Powered by Labrador CMS