Samfunn

Illustrasjonsfoto.

Laveste antall barn født per kvinne i Norge noensinne

I fjor sank fruktbarheten for første gang på mange år i alle aldersgrupper.

Publisert Sist oppdatert

Samlet fruktbarhetstall (SFT) i den norske befolkningen har gått ned hvert år siden 2009. Nedgangen fra 1,71 i 2016 til 1,62 i 2017 er betydelig større enn årene før, viser nye tall fra Statistisk sentralbyrå.

– Det er ikke vanlig med så store endringer fra ett år til det neste, men nedgangen i fruktbarheten var også spesielt stor på 1970-tallet. For eksempel gikk fruktbarheten ned fra 2,13 til 1,98 fra 1974 til 1975, sier rådgiver Espen Anderssen i SSB.

Det ble født 56.600 barn i 2017, 2300 færre enn året før. Dette ga et samlet fruktbarhetstall på 1,62 barn per kvinne – det laveste som er målt i Norge noen gang.

– Trenden de siste årene har vært at fruktbarheten har gått ned blant kvinner i 20-årene og økt blant kvinner 30 år og over. Nå kan det se ut til at trenden med stadig flere fødsler blant de som er 30 år og over, er i ferd med å snu, påpeker Andersen.

Kvinner i alderen 30–34 år er fremdeles mest fruktbare, fulgt av kvinner i aldersgruppen 25–29 år.

Lite fruktbarhet i Oslo

Det er regionale forskjeller i fruktbarheten selv om forskjellene var større før. I de siste årene har Rogaland hatt den høyeste fruktbarheten i Norge, og i 2017 var SFT 1,82 i fylket.

Fruktbarheten har også gått ned i forhold til fjoråret i Rogaland, men nedgangen er mindre enn for hele landet.

Fruktbarheten i Oslo har tradisjonelt ligget lavt i forhold til de andre fylkene. I 2017 var SFT for Oslo 1,50 – det laveste i landet. Dersom vi går tilbake til 1980-tallet, var fruktbarheten i hovedstaden enda lavere. I 1983 var SFT for Oslo 1,34.

Flere utsetter å få barn

Stadig flere kvinner utsetter å få sitt første barn. Gjennomsnittlig fødealder ved første barns fødsel var i fjor 29,3 – en økning på 0,3 år sammenlignet med 2016. Dersom vi går 30 år tilbake, var mors gjennomsnittsalder ved første fødsel om lag 25 år.

– En konsekvens av at mange kvinner utsetter sin første fødsel kan være at det blir vanskelig for dagens kvinner å få like mange barn som sine forgjengere, sier Andersen.

Gjennomsnittsalderen til de som ble fedre for første gang, var 31,7 år. Gjennomsnittlig fødealder for alle fødsler har også økt og var 30,9 år for kvinner og 33,8 år for menn i 2017.

Powered by Labrador CMS