Samfunn

Innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug (Frp).

Listhaug advarer Stortinget mot statsborgerskap-forslag

I to brev til Stortinget advarer innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug (Frp) mot forslaget om å kun la domstolene få frata folk statsborgerskap.

Publisert Sist oppdatert

Representanter for SV, Sp, Venstre og MDG står bak forslaget, som går ut på at Utlendingsdirektoratet (UDI) og Utlendingsnemnda (Une) ikke lenger skal kunne tilbakekalle statsborgerskap og at domstolene skal ta over ansvaret.

Ifølge Klassekampen mener Listhaug at forslaget rokker ved selve "maktfordelingsprinsippet som Grunnloven bygger på og det tradisjonelle synet på hva som skal være domstolenes oppgaver". "Domstolene bør ikke få ansvar for å utøve statsborgerpolitikk", skriver statsråden, som frykter at domstolenes troverdighet som politisk nøytrale instanser kan rokkes ved. Samtidig stiller hun seg undrende til hva som er galt med at UDI og Une behandler sakene.

–Det framstår noe uklart hva som anses å ikke være godt nok med dagens ordning, skriver Listhaug.

Det er Heikki Eidsvoll Holmås (SV), Karin Andersen (SV), Kari Henriksen (Ap), Heidi Greni (Sp), André Skjelstad (V), Trine Skei Grande (V) og Rasmus Hansson (MDG) som står bak forslaget.

Powered by Labrador CMS