konkurranse­klausuler

Fornøyd med ny lov: President i Tekna, Lise Lyngsnes Randeberg.

Løsning om konkurranse­klausuler

Det ble gjennomslag for Tekna og Econa og nederlag for NHO og LO i kampen om jobbklausuler. – Komiteen har lyttet til oss og ikke til LO, sier Tekna-presidenten.

Publisert Sist oppdatert

Under et møte i arbeids- og sosialkomiteen på Stortinget i går ble det endelig en løsning på saken om konkurranseklausuler. Det var knyttet stort spenning til saken ettersom både LO og NHO ønsket en utsetting og tariffesting heller enn lovfesting.

Men i dag blir det kake hos arbeidstakerorganisasjonene Tekna, Econa og NITO som organiserer det fleste medlemmene som er omfattet av konkurranseklausuler, for det blir en lovfesting slik at alle arbeidstakere blir omfattet av de nye reglene.

Det blir også en maksimal lengde på ett års klausul. Tidligere har det eksistert tilfeller med både to og tre års lengde før en medarbeider kan ta jobb hos en konkurrent.

En annen kampsak for organisasjonene var å få full kompensasjon i karantenetiden, det blir det også opp til 8 G, om lag 720 000 kroner. Det blir også 70 prosent kompensasjon opp til 12 G, som utgjør om lag 1080000 kroner i året.

Og dersom dere bruker slike avtaler på din jobb, må disse avtalene nå tilpasses det nye lovverket. Alle arbeidsgivere får ett år på seg til å tilpasse inngåtte avtaler.

– Tekna har jobbet i flere måneder for å få saken behandlet komiteen, og det lykkes vi med, til tross for at vi har blitt motarbeidet av LO og NHO underveis. Grunnen til at saken ikke er sendt tilbake til regjeringen, er at komiteen har valgt å lytte til Tekna når vi har sagt at saken er godt nok utredet etter mange år i systemet og flere høringer. Komiteen har lyttet til Tekna blant annet fordi vi – i motsetning til LO – er en av de foreningene med flest medlemmer som har konkurranseklausuler, sier president i Tekna, Lise Lyngsnes Randeberg til Dagens Perspektiv.

Powered by Labrador CMS