Annonse

Tekna

Høy lønnsvekst for teknologer og realister som jobber i staten

I privat sektor var veksten i gjennomsnittslønnen for Teknas medlemmer på 3,6 prosent i 2021. I staten var veksten på 4,3 prosent, mens den i kommunene var på 2,7 prosent.

Få fagorganiserte– Vi sliter fortsatt med å nå fram til alle innvandrerne

Tall fra SSB viser at andelen innvandrere i teknisk- naturvitenskapelige yrker som var organisert i fagforening i 2019 var på 42 prosent, mot 55 prosent blant norske arbeidstakere.

Fem tips for en vellykket hjemmekontorordning

Tekna-presidenten oppfordrer arbeidstakere til å sikre seg sine rettigheter på hjemmekontoret.

Lars Olav Grøvik fra Equinor er valgt til ny Tekna-president

Grøvik avløser Lise Lyngsnes Randeberg, som har ledet Tekna siden 2013.

NyutdannedeFår arbeidskontrakter uten rett til overtid

28 prosent av Teknas nyutdannede medlemmer har arbeidskontrakter uten rett til overtid.

Synspunkt

Fremtidens industri

Med oljepenger bevares arbeidsplasser, også slike som ikke vil ha livets rett. Det trengs helt nye industrier, skriver Per Bugge-Asperheim.

Synspunkt

Fremtidens industri

Med oljepenger bevares arbeidsplasser, også slike som ikke vil ha livets rett. Det trengs helt nye industrier, skriver Per Bugge-Asperheim.

4 av 10 Tekna-medlemmer er permittert8 av 10 fornøyd med prosessen

Fire av ti Tekna-tillitsvalgte har allerede opplevd permitteringer eller nedbemanninger i bedriften. Likevel er de fornøyd med hvordan bedriftene involverer de ansatte under koronakrisen.

Nesten tre av fire sikret seg jobb før studiene var avsluttet

Over 90 prosent av teknologer og realister er i jobb fem måneder etter avsluttede studier, og de fleste hadde jobben i boks før studiene var avsluttet, viser en Tekna-undersøkelse.

Advarer mot å droppe digitaliseringsminister

Tekna frykter nedleggelse av viktig statsrådspost. IKT Norge vil ha posisjonen over til Finansdepartementet.

Trond Wiberg er hovedtillitsvalgt for 1.200 ansatte i Tekna i Statens vegvesen.

Hilser ny veidirektør velkommen– Du må stoppe kompetanseflukten

Tillitsvalgt er ikke i tvil om hva som blir den viktigste jobben for Norges nye veidirektør, Ingrid Dahl Hovland.

Rekordvekst for Tekna - passerer 80 000 medlemmer

Men NITO er fortsatt større.

Hovedtillitsvalgt Trond Wiberg i Tekna organiserer 1.200 ansatte i de mest kompetente fagmiljøene i Statens vegvesen, ansatte med master- eller doktorgrad.

Frykter kompetanseflukt fra Statens vegvesen

270 arbeidsplasser i Statens vegvesen skal ut av Oslo innen 2022. Hovedtillitsvalgt Trond Wiberg tviler på om han blir med på flyttelasset.

Personvern under pressTekna sier nei til regjeringens nye overvåkningssystem

– Etikken er ikke avklart, kompetansen mangler, personvernet settes på prøve, de tekniske utfordringene er ikke tilstrekkelig utredet og det er ikke tatt høyde for fremtidig politisk misbruk, mener organisasjonen.

Konstituert som generalsekretær i Tekna etter åtte måneder i organisasjonen

Frykter tomme ord om bærekraft

To av tre norske toppledere mener bærekraft og miljøvennlig drift er en forutsetning for å drive lønnsomt i 2030.

IKT-eksperter mangler sikkerhetskompetanse

Tre av fire IKT-eksperter ønsker mer kompetanse. Spesielt innen IKT-sikkerhet og sårbarhet er behovet stort, viser ny Tekna-undersøkelse.

Nedbemanning etter ansiennitet– Disse bedriftene har klart seg dårligst

Sivilingeniører og naturvitere– Ledighet for nyutdannede halvert på ett år

Det viser Teknas arbeidsmarkedsundersøkelse blant sine medlemmer.

Ingeniørene jubler for kompetanseløft i arbeidslivet

Jobber i det skjulte med skattekutt for kompetansebygging

Mulig flertall for KompetanseFUNN-ordning på Stortinget - Skal trolig tas inn i regjeringsforhandlingene.

Line Henriette Holten ny samfunnspolitisk direktør i Tekna

Positiv lønnsutvikling for teknologer

TeknaFortsatt grunn til bekymring i oljebransjen

70 prosent av arbeidsledige i oljebransjen har vært uten arbeid i mer enn et halvt år. Så selv om ledigheten går ned, er det ifølge Tekna grunn til bekymring.

Robot-lederen Alicia T hjelper til med beslutninger i ledergruppen

– Det har ikke vært noen uoverensstemmelser eller krangler så langt mellom Alicia T og de andre i ledergruppen. Her er det relativt hardkodet teknologi det går i, sier Christian Schøyen Norgessjef i Tieto.

Håper ny teknologi frister menn til å velge omsorgsyrker

Mannsdominerte yrker som sjåfører, bankfunksjonærer og meglere vil forsvinne. Behovet i helse- og omsorgsyrkene øker derimot i rekordfart.

Roboter vil kunne varsle om ditt fremtidige sykefravær - og stoppe det

– Det vil ha en enorm effekt på økonomien, spår Google-sjef.

ArbeidsministerenAdvarer mot å gjøre Nav til «alternativ lånekasse»

Tekna ber regjeringen gjøre det enklere for folk som har mistet jobben å kombinere dagpenger med ekstra utdanning. Arbeidsministeren er enig, men aner ikke hvordan.

TverrfaglighetTeknologer og ikke-teknologer hånd i hånd

På samme måte som en haug med generalister skaper middelmådige løsninger, skaper også bare ett fag middelmådighet. Vi trenger reell tverrfaglighet, men siden vi i Norge ikke vet hva dette er, blir budskapet heller ikke forstått.

TverrfaglighetTeknologer og ikke-teknologer hånd i hånd

På samme måte som en haug med generalister skaper middelmådige løsninger, skaper også bare ett fag middelmådighet. Vi trenger reell tverrfaglighet, men siden vi i Norge ikke vet hva dette er, blir budskapet heller ikke forstått.

Teknologi– Ja takk begge deler

Tekna-leder Lise Lyngsnes Randeberg mener alle fagfelt bør bli mer åpne for samarbeid. Vi må få teknologi inn i andre fagområder, og andre fagområder inn i teknologien. Spesielt hvis vi skal redde verden.

Ønsker bedre praksisordninger for studentene

Norsk studentorganisasjon, Tekna og Unio vil ha tettere samarbeid med arbeidslivet gjennom studietiden.

Tekna går ikke for ledervervet i Akademikerne

Hvem tar over som leder i Akademikerne?

Løsning om konkurranse­klausuler

Det ble gjennomslag for Tekna og Econa og nederlag for NHO og LO i kampen om jobbklausuler. – Komiteen har lyttet til oss og ikke til LO, sier Tekna-presidenten.

Annonse
Annonse
Annonse