Næringsliv

– Markedsforståelse viktigere enn forskning

Tilpasning og kundefokus kjennetegner gassellebedrifter, mener NHH-forsker

Publisert Sist oppdatert

De såkalte gasellebedriftene som Dagens Næringsliv kårer, er bedrifter som har vist sterk vekst. Kundefokus og utvikling av tjenester er ofte viktigere enn teknologisk innovasjon, mener forsker ved NHH. Dette skriver forskning.no.

Kun en liten del av disse bedriftene er forskningsbaserte eller tilknyttet kunnskapsparker. Professor Eirik Vatne ved Norges handelshøyskole har de siste årene fulgt norske foretak som vokser fort – de såkalte gasellene.Det er bedrifter som oppnår en doblet omsetning i løpet av en fireårsperiode.

Kundefokus viktig

Kun en liten del av vekstforetakene er forskningsbasert eller tilknyttet kunnskapsparker.

Det er flere årsaker til at et foretak ekspanderer hurtig. Noen lykkes fordi de har utviklet unike produkter eller tjenester som treffer markedet.

– Andre har vært spesielt dyktige til å utvikle en fleksibel og endringsvillig organisasjon som hurtig kan komme opp med innovative løsninger. Andre har bare hatt flaks og har vært på rett sted til rett tid, sier Vatne.

Ifølge Vatne må hurtigvoksende foretak ha «state of the art» produkter, altså det ypperste av produkter, og gode evner til å implementere ny kunnskap i foretaket.

Det som riktignok skiller dem fra konkurrentene, er deres evner til å forstå markedet og til kontinuerlig å tilpasse produkter og tjenester til kunders behov. De gjelder alt fra utvikling av nye servicefunksjoner tilpasset produktet til å finne nye kanaler for distribusjon.

– Kundefokus og utvikling av tjenester er ofte viktigere enn teknologisk innovasjon, påpeker Vatne

Gaseller og geografi

Før finanskrisen vokste det frem mange gaseller på Sør- og Vestlandet. I tiden etter krisen oppstod det fleste hurtig-voksende bedriftene i Oslo-regionen. De fleste av disse produserte informasjons- og kommunikasjonstjenester.

Det viser seg at det er få foretak som opplever kontinuerlig vekst over lang tid.

– Forskjellene i veksttakt mellom etablerte og nyetablerte foretak forsvinner etter ganske få år. Det innebærer at de yngste gasellene flater ut i vekst etter hvert som de når en størrelse som er mer på linje med de etablerte foretakene.Videre finnes det hurtigvoksende foretak i alle regioner. Relativt sett vokser det likevel frem flere foretak rundt de store byene enn i periferien, kommenterer Vatne.

Powered by Labrador CMS