Samfunn

Ingen andre partier vil øke skatte- og avgiftsnivået like mye som MDG. – Vi bruker skatten til omfordeling, og avgiftene til omstilling, sier partileder Une Bastholm.

MDG øker trykket for å få til det grønne skiftet

MDG øker i sitt valgbudsjett miljøavgiftene med 19,6 milliarder kroner for å nå målet om 60 prosent kutt i klimagassene på ti år.

Publisert Sist oppdatert

– Vi vil vise hvordan vi kan overoppfylle klimastreikernes krav om kutt i klimagassene, samtidig som vi skaper jobber og gjør samfunnet mer rettferdig, sa partileder Une Bastholm da hun tirsdag la fram Miljøpartiet De Grønnes alternative budsjett for neste år sammen med partiets førstekandidat i Oslo, Lan Marie Berg.

Partiet går hardt til verks mot dem som forurenser mest for å nå målene om 62 prosent kutt i klimagassene innen 2030 sammenlignet med nivået i 1990:

  • Olje-og gassnæringen skal strupes med en rekke avgifter, nedtrapping av aktivitet og stans i videre leteaktivitet.

  • Stans i bygging av nye motorveier og økning i bensin- og dieselprisen på 5 kroner literen for privatpersoner, samt en kraftig økning i CO2-avgiften.

  • Øke ulike miljøavgifter på totalt 19,6 milliarder kroner, inkludert en flyseteavgift på 500 kroner på reiser mellom de store byene og økt moms på kjøttvarer.

– Urealistisk uten avgiftshopp

– Vi rydder opp i regjeringens mislykkede klimakuttprosjekt. De har politikk for kun 20 prosent kutt fram til 2030. Regjeringen kommer ikke i mål fordi de fortsetter med motorveiutbygging og oljeutvinning, de er ikke villig til å bruke de store pengene på klimatiltak, og de er ikke villig til å innføre miljøavgifter som virker, sier Bastholm.

Hun kaller det helt urealistisk å nå kuttmålene uten kraftige avgiftsøkninger på det som forurenser mest.

Bastholm sier de høye avgiftsinntektene ikke er inntekter staten kan regne med å ha år etter år, fordi hun mener de vil føre til atferdsendringer.

Totalt vil partiet øke skatter og avgifter med 32,5 milliarder kroner, som er mer enn noe annet parti på Stortinget. Bastholm sier avgiftene skal brukes til omstilling, mens skatteøkningen skal brukes til omfordeling.

Storsatsing på tog

I tillegg til en tydelig pisk har partiet også en rekke gulrøtter for å motivere privatpersoner og bedrifter til å ta grønnere valg, inkludert en storsatsing på flere og raskere tog og billigere kollektivreiser.

De vil også bygge 1.000 nye hurtigladestasjoner til elbiler over hele landet, samt fjerne moms på elsykkel, gjenbruk, reparasjon, frukt, grønt og økologisk mat.

For å stimulere til grønne jobber setter partiet av 3 milliarder kroner til å støtte verft og rederier knyttet til oljeindustrien som heller satser på bygging av miljøvennlige skip og ferjer, og 1 milliard kroner til oppstart av en havvindindustri.

– Vi vil at dagens oljearbeidere skal bli morgendagens klimahelter, sa Bastholm.

Faller på målingene

Partiet har falt fra 6,8 prosent til 4, 4 prosent på gjennomsnittsmålingene det siste året, men ligger godt over nivået på sist stortingsvalget i 2017 på 3,2 prosent. Bastholm tror ikke det er koronakrisen og at folk nå er mer redde for jobben og økonomien enn klimaet som gjør at partiet mister oppslutning.

-Jeg tror det er svingninger som er helt naturlig i et mellomvalgår, sier Bastholm til NTB.

Bastholm sier hun tvert om tror koronakrisen har flyttet befolkningens oppfatning om hva som er mulig å gjennomføre, noe hun mener er positivt for MDG.

– Jeg tror forventningen til en klimapolitikk som tar ledelse og tør å skape endringer i folks hverdag har blitt mye høyere etter korona, og det tror jeg er bra for et grønt gjennombrudd til neste år, sier hun.

Powered by Labrador CMS