Annonse

partiprogram

Lunde mener nytt KrF-program parkerer beskyldninger om høyrevridning

Forslaget til nytt partiprogram slår beina under dem som mener KrF ikke lenger er et sentrumsparti, mener komitéleder Erik Lunde.

MDG øker trykket for å få til det grønne skiftet

MDG øker i sitt valgbudsjett miljøavgiftene med 19,6 milliarder kroner for å nå målet om 60 prosent kutt i klimagassene på ti år.

Sp vil bruke milliarder på bygdevekst og skattekutt i distriktene

Redusert selskapsskatt i distriktene, lokal vindkraftskatt og momskutt på reiseliv. Det er blant sakene Sp trekker fram fra sitt programutkast.

Nytt Venstre-program på vei– Kunnskap er svaret på alt!

Debatten er allerede i gang i Venstre, etter forslag fra programkomiteen om å gjeninnføre arveavgift. Men partiet er mer samlet i troen på kunnskap foran olje.

KrF vil samle valg og la 16-åringer stemme lokalt

KrFs programkomité går inn for å holde lokale, regionale og nasjonale valg samlet hvert fjerde år. Komiteen vil også gi 16-åringer stemmerett i lokalvalg.

Atomvåpen, selvbestemt abort og oljeboring i nord har splittet Arbeiderpartiet

Programkomiteen la fredag fram et programutkast med uenighet på tre punkter.

Støre vil ta grep for å bedre pandemiberedskapen

Koronakrisen avdekket store mangler i norsk helseberedskap, ifølge Arbeiderpartiet – som lanserer en rekke tiltak for å styrke pandemiberedskapen.

Senterpartiet vil legge ned Politidirektoratet

Sp mener norsk politi fylles med mellomledere, og vil legge ned Politidirektoratet.

Høyre vil ha forsøkLa kommunene få ansvar for trygdebudsjettet

Høyres programkomité vil ha et forsøk med å overføre ansvaret for trygdeordninger fra staten til kommunene.

Høyre finner ikke penger til ny skattefest

Høyre lover moderat skattelette i sitt førsteutkast til nytt partiprogram. Men de store kuttene uteblir.

KrFs veivalgEr dette godt nok for Arbeiderpartiet?

KrF vil endre abortloven, øke barnetrygden og redusere formuesskatten. Hvilke KrF-saker som brukes som agn overfor henholdsvis høyre- og venstresiden avhenger av hvem du spør. Vi har lest KrFs partiprogram.

«Norge skal være det beste landet i verden å drive næringsvirksomhet i»

Arbeiderpartiet vil satse på utvalgte næringer og ha en mer aktiv stat i næringsutviklingen.

Dette vil Ap gjøre med arbeidslivet

Arbeiderpartiet vil modernisere Arbeidsmiljøloven. – Vi vil tydeliggjøre definisjonen på hva som er arbeidstaker og hva som er arbeidsgiver i et moderne arbeidsliv, sier Hadia Tajik.

Tajik– Det er ingen tvil om at Høyre er hovedmotstanderen

Arbeiderpartiet børster støvet av gamle suksessoppskrifter, forsøker å tenke litt nytt og utroper Høyre som hovedmotstander foran høstens valg.

Uenighet om 41 forslag i partiprogrammetSenterpartiet på dissenstoppen

Blant partiene på Stortinget er det Senterpartiet som har hatt størst problemer med å enes om et felles partiprogram før landsmøtet.

LederLikestillingstvang fra Ap

Ap er klar over at man ikke bør ta medisinen som ikke virker. Likevel vil de ha mer kjønnskvotering i statseide selskaper, for å vise at de i alle fall gjør noe, skriver redaktør Magne Lerø.

LederLikestillingstvang fra Ap

Ap er klar over at man ikke bør ta medisinen som ikke virker. Likevel vil de ha mer kjønnskvotering i statseide selskaper, for å vise at de i alle fall gjør noe, skriver redaktør Magne Lerø.

Høyre-program med sju dissenser

Høyres endelige programutkast inneholder sju dissenser, blant annet om Lofoten-olje, pelsdyr og barnetrygd. Det har vært et mål å få fram intern uenighet, ifølge programkomiteens leder.

KrF vil øke kontantstøtten til 9.000 kroner

KrF vil øke kontantstøtten med 50 prosent fra 6.000 til 9.000 kroner i måneden. Venstre mener kontantstøtten er blitt en hellig ku for partiet og svarer at støtten bør kuttes helt.

Annonse
Annonse
Annonse