spør om arbeidsrett

Midlertidig ansatt

Hvor lenge kan man gå som vikar før man kan kreve fast ansettelse?

Publisert Sist oppdatert

Svar: Regelen om når man kan benytte midlertidige ansatte og vikarer fremkommer av arbeidsmiljøloven § 14-9. Hovedregelen er at arbeidstaker skal ansattes i fast stilling. Avtale om midlertidig ansettelse kan likevel inngås i følgende tilfeller:

* når arbeidets karakter tilsier det og arbeidet atskiller seg fra det som ordinært utføres i virksomheten,

* for arbeid i stedet for en annen eller andre (vikariat),

* for praksisarbeid,

* deltaker i arbeidsmarkedstiltak i regi av eller i samarbeid med Arbeids- og velferdsetaten,

* for idrettsutøvere, idrettstrenere, dommere og andre ledere innen den organiserte idretten.

Etter det du skriver, dreier dette seg om arbeid i stedet for en annen. Dersom du rent faktisk arbeider for noen andre, er vilkåret om bruk av midlertidig tilsetting oppfylt. Det er ikke noe krav om at vikariatet direkte dreier seg om å utføre arbeidsoppgavene til de som er borte, da arbeidsgiver kan velge å rokkere oppgaver internt og bruke vikaren til de oppgaver som da blir ledige. Arbeidsgiver må kunne dokumentere at det er et midlertidig fravær som er begrunnelse for vikariatet.

Etter arbeidsmiljøloven § 14-9 (5) skal en arbeidstaker som har vært sammenhengende midlertidig ansatt i mer enn fire år som vikar anses som fast ansatt slik at de ordinære reglene om oppsigelse av arbeidsforhold kommer til anvendelse. Dersom du har vært vikar i mer enn fire år, har du således krav på fast ansettelse i virksomheten.

Advokatene Jon F. Claudi, Kari Andersen, Eirik Utstumo og Terje Andersen i Advokatfirmaet Storeng, Beck & Due Lund svarer på spørsmål om arbeidsrett. Tjenesten er gratis. Sendmail med ditt spørsmål!

Powered by Labrador CMS