Aktuelt

Miljøorganisasjoner saksøker staten i gruvestrid

Natur og Ungdom blir med på Naturvernets søksmål mot staten for å stanse deponering av gruveavfall i Førdefjorden.

Publisert Sist oppdatert

Naturvernforbundet vedtok i juni at de ville gå til søksmål dersom også Natur og Ungdom ble med, noe de nå har sagt ja til. De to organisasjonene starter nå arbeidet med en stevning.

Organisasjonene mener at tillatelsen som ble gitt i 2015, ikke inkluderte en plan for håndtering av gruveavfallet, og at det bryter med EUs mineralavfallsdirektiv og avfallsforskriften.

Selskapet Nordic Mining skal utvinne titanmineralet rutil fra Engebøfjellet, som ligger på nordsiden av Førdefjorden i Naustdal i Sunnfjord kommune i Vestland.

Restmasser etter titanutvinning

Restmassene fra rutilproduksjonen skal deponeres på vel 300 meters dyp i Førdefjorden, noe som har utløst kraftige protester fra miljøbevegelsen. Havforskningsinstituttet har frarådet å dumpe gruveavfall i fjorden.

Rutil benyttes hovedsakelig til produksjon av miljøvennlig pigment eller som råstoff til titanmetall. Forskningsstiftelsen Sintef har tidligere anslått at prosjektet kan gi 170 arbeidsplasser direkte knyttet til produksjonen som er anslått til å pågå i 50 år.

Mangler plan for avfall

Naturvernforbundet og Natur og Ungdom mener at Klima- og miljødepartementets tillatelse til å dumpe opptil 250 millioner tonn gruveavfall i Førdefjorden er et klart brudd på forurensningsloven og EUs mineralavfallsdirektiv, skriver miljøorganisasjonene i en pressemelding.

Ifølge lovverket skal det lages plan for tilstrekkelig avfallshåndtering. Dessuten skal minimering av avfall være en integrert del av prosessen.

Da utslippstillatelsen ble gitt i 2015, forelå det ingen slik plan, og den er ennå ikke laget. Det var først etter at Naturvernforbundet og Natur og Ungdom sendte varsel om søksmål til Klima- og miljødepartementet i mai i år at Miljødirektoratet bestilte planen fra gruveselskapet, påpeker de to organisasjonene.

- Unødvendig og ulovlig sjødeponi

Derfor går miljøorganisasjonene til søksmål mot staten:

  • ESA har påpekt mangler ved gjennomføringen av mineralavfallsdirektivet.
  • Mye tyder på at sjødeponiet er unødvendig, og derfor ulovlig.
  • Gruveselskapet har fått alle viktige tillatelser. Det er ingen flere klagemuligheter.
  • Gruveselskapet har ikke undersøkt godt nok hvordan prosjektet kan designes på en måte som gir maksimal avfallsminimering og unngå behov for sjødeponi.
  • Et godt rettsvern for naturen er avhengig av at forvaltningsbeslutninger, som har virkning for miljøet, blir prøvd av domstolene.
Foto Førdefjorden er en levende og intakt vestlandsfjord, med et rikt mangfold av arter. Ifølge Havforskningsinstituttet vil gruvedumping føre til alvorlige negative konsekvenser for livet i fjorden, skriver de to miljøvernorganisasjonene. Foto: Wim Lassche
Powered by Labrador CMS