Nyskaping

Milliardgevinst for elbiler i Oslo

Verdien av å fremme elbiler, delingsøkonomi og selvkjørende biler i hovedstaden vil være 13,8 milliarder, går det frem av en ny rapport fra McKinsey og New Energy Finance.

Publisert Sist oppdatert

Det pågår en megaskifte innen persontransporten som vil få langtrekkende konsekvenser for byene.

– Kjøretøy og måten de brukes på vil endres mer de neste 20 årene enn de har i de forrige 100, først og fremst som følge av fallende batteripriser og den raske teknologiske utviklingen, sier Colin McKerracher i Bloomberg New Energy Finance.

Men utviklingen vil ikke være lik i alle typer byer.

Det går frem i en rapport utarbeidet av McKinsey og Bloomberg New Energy Finance som har sett på den kombinerte effekten av el-biler, selvkjørende teknologi og utbredelsen av delingsøkonomien.

Konsulentene deler utviklingen i scenarioer. Noen byer vil få en stor andel delte biler. I byer som Mumbai og Delhi vil apper som åpner for at folk sitter på med hverandre kunne ta rundt 60 prosent av passasjermilene innen 2030.

Andre byer igjen vil se den største endringen gjennom selvkjørende biler. Særlig byer med mange relativt velstående pendlere vil nyte godt at biler som kjører selv. I rapporten ser man for seg en økning på 25 prosent autonom transport innen 2030.

Den tredje gruppen omhandler de største metropolene som London og Singapore. Her ser McKinsey for seg at el-biler virkelig kommer til å ta av. Innen 2030 vil el-biler stå for 60 prosent av trafikken på veiene, først og fremst som følge av innføringen av lavutslippssoner.

Endringene i persontransporten får også konsekvenser for andre næringer. I rapporten går det frem at det vil bli 3 prosent høyere etterspørsel etter elektrisk kraft. Bensinstasjonene vil tilby ladestasjoner og finne andre måter å tjene penger på selvkjørende biler.

Konsulentene mener det er mulig å sette et tall på verdiskapingen og verdien av et bedre klima og sikrere og mer effektive veier: 7400 dollar per innbygger over de neste femten årene i de største byene hvor trafikken allerede er på bristepunktet og folk ikke eier bil selv, og 2800 dollar i andre urbane områder hvor bileierskap fortsatt er utbredt.

Oslo faller i den siste kategorien. Det skulle tilsi at verdien av å få frem flere el-biler og eksperimentere med selvkjørende teknologi og delingsøkonomi kan være betydelig – eller hvis en bruker tallene fra rapporten tilsvarende 13,8 milliarder kroner de neste 15 årene.

Foto Figur hentet fra rapporten viser at elbil-salger vokser eksponentielt, og kostandene for batteriteknologi fortsetter taktfast nedover.
Powered by Labrador CMS