Samfunn

Antallet som testet seg for korona, var lavere i uke 5 enn i uken før.

Nedgangen flater ut, men færre tester seg

Smittetallene synker fortsatt, men ikke like raskt som før, ifølge FHI. Antall positive tester var 5 prosent lavere forrige uke enn uken i forveien.

Publisert Sist oppdatert

Det ble meldt om 1.835 smittede i uke fem. De siste to ukene har kurven flatet ut, men nedgangen har likevel vært på 61 prosent siden nyttår.

– Andelen er fremdeles lav, oppsummerte avdelingsdirektør Line Vold på en pressekonferanse onsdag.

Smittetrenden er synkende, og det såkalte R-tallet er på 0,8, ifølge ukesrapporten fra Folkehelseinstituttet.

Samtidig er det nå færre som tester seg. Antallet sank med 14 prosent sammenlignet med uken før. Av dem som tester seg, er det nå flere som får positive svar (1,73 prosent, opp fra 1,57 prosent).

Nesten alle som tester seg nå, gjør det fordi de enten er kontaktet av smittesporere eller fordi de har symptomer på covid-19. Bare noen ganske få personer oppgir andre grunner, som grensepassering. Fire personer testet seg etter å ha blitt varslet gjennom appen Smittestopp.

Følger med på mutantene

Folkehelsemyndighetene har den senere tiden vært spesielt bekymret for de nye virusmutasjonene. Hittil er det oppdaget 436 tilfeller av det engelske muterte viruset her i landet og ti tilfeller av den sørafrikanske varianten etter at litt over 3.000 prøver er plukket ut for videre analyse.

Vold understreker at andelene ikke er representative. Prøvene plukkes ut fra steder der det er utbrudd eller områder som kommunelegen har meldt inn. Så langt er 9,2 prosent av alle smittetilfeller i januar og februar analysert videre.

– Det er altså steder hvor man har høyere sannsynlighet for å finne disse nye variantene, sa Vold.

De fleste tilfellene er knyttet til importsmitte eller deres nærkontakter, samt utbrudd i Oslo, Nordre Follo, Halden, Ulvik og Bergen og et par andre steder.

Det er fortsatt begrenset med informasjon om de nye virusvariantene, og særlig hvordan de oppfører seg i norske forhold og med de smittevernbegrensningene som myndighetene har iverksatt.

– Vi har ikke holdepunkter for å si om den engelske eller sørafrikanske varianten gir mer eller mindre alvorlig sykdom, men det er reist spørsmål, og det er noe vi undersøker nærmere, sa Vold.

Færre alvorlige syke

Det har også vært en tydelig nedgang i antall nye innleggelser på sykehus. Forrige uke ble 33 personer lagt inn, mens tallet i lengre tid har ligget på mellom 80 og 100 personer.

I tillegg er det færre som blir så syke at de må ha intensivbehandling (seks forrige uke), og det meldes også om færre dødsfall – ni i forrige uke, mens det var 21 uken før.

Blant nye pasienter forrige uke, var én av tre født utenfor Norge. Det har vært en tydelig nedgang i antall nye innleggelser i denne gruppen de siste ukene, ifølge FHI.

Smitten øker i fem fylker

Smittesporing viser at det har vært en nedgang i importsmitte. Lokale utbrudd førte til økende antall meldte tilfeller i flere fylker forrige uke.

– Forsterkede tiltak er innført i flere kommuner i Oslo-området, Viken og Vestland og skaffer bedre oversikt over omfanget av utbruddene med den engelske og sørafrikanske virusvarianten for å redusere risiko for videre smittespredning, skriver Folkehelseinstituttet i rapporten.

Oslo har flest smittetilfeller de siste to ukene, men opplever samtidig en nedgang i smitten på 30 prosent sist uke. Smittetrykket øker derimot i fire fylker: Agder, Innlandet, Vestfold og Telemark og Viken.

Powered by Labrador CMS