Annonse

Aktive løsninger best

Er du en av mange som vurderer om du skal nedbemanne eller ikke? Først må andre alternativer vurderes. Og det finnes flere alternativer til nedbemanning, ifølge leder av konsulentselskapet Mercuri Urval Oslo, Jan Petter Halvorsen.

Sats på salg.

- Mitt råd er å plukke ut de beste selgerne og kreative personene i bedriften til en skikkelig salgsdugnad. Du oppnår alltid de beste resultatene ved å styrke salgsteamet, sier han.

Halvorsen sier at du vil oppnå store utslag i markedet ved en tredobling av salgsinnsatsen.

- Klarer du å gjennomføre dette, uten at konkurrentene gjør det samme, viser du kundene at du mener alvor. Du får utviklet eksisterende kundeforhold, og i tillegg nye kunder. Dette er en det beste alternativet til nedbemanning, legger han til.

Permisjoner.

Når den økonomiske situasjonen er så alvorlig at aktive løsninger ikke lar seg gjennomføre, kan midlertidige løsninger være aktuelle, ifølge Halvorsen.

- Permisjoner bør vurderes. En løsning er å redusere arbeidstid og lønn for de ansatte i en periode. Dette er ikke en varig løsning, men hvis du får de ansatte med på å gå ned i lønn og arbeidstid i en periode, kan dette være virkemidlet som får bedriften igjennom den vanskelige økonomiske tiden, sier Halvorsen.

Han understreker at denne ordningen oftest gjennomføres i produksjonsbedrifter.

- Dette er, etter min mening, en løsning som burde vurderes oftere i andre typer bedrifter, sier han.

Førtidspensjonering.

Å førtidspensjonere ansatte er et annet alternativ til nedbemanninger.

- Personlig synes jeg dette er et for defensivt virkemiddel. Hvis bedriften likevel er i en vrien økonomisk situasjon, bør det likevel vurderes, sier Jan Petter Halvorsen.

Strukturelle endringer.

Store bedrifter som Telenor har tidligere valgt å skille ut deler av virksomheten sin. Denne tankegangen kan oversettes til småbedrifter, mener Halvorsen.

- Hvis du skiller ut de delene av virksomheten din, som ikke berører kjernevirksomheten, kan du spare noen kostnader. Men tiltaket vil ikke ha nok kraft alene, sier han.

Økonomiske virkemidler.

I en potensiell nedbemanningssituasjon, må kostnadene alltid vurderes. Her kan du ta noen grep som viser seg på bunnlinjen. Jan Petter Halvorsen anbefaler alle bedrifter å fokusere på dette.

- Gå igjennom alle kontraktene dine. Du kan spare store summer på det. Et eksempel er å reforhandle husleiekontrakten din. Slik markedet er i dag, vil utleier få problemer med å finne nye leietakere uansett. Se også på kostnader knyttet til telekommunikasjon og andre langvarige kontrakter, sier han.

Lønnsreduksjoner.

Halvorsen forteller at lønnsreduksjoner også er et mye brukt alternativ. Det er imidlertid juridiske utfordringer for ledere knyttet til dette virkemidlet.

- Dersom bonuser og opsjonsordninger er avtalt på forhånd, kan det bli vanskelig å frata ansatte dette. Hvis det ikke er avtalt slike ordninger, bør ledelsen søke å motivere de ansatte til å se det store bildet. Dersom de forstår at bedriften er i en vanskelig situasjon, og at dette er midlertidig, kan det være en aktuell løsning, sier han.

Halvorsen legger til at beslutninger om oppsigelser er vanskelige. Spesielt for den nye generasjonen ledere som har kommet inn i næringslivet.

- Det er vanskelige problemstillinger. Halvparten av norske ledere har aldri sagt opp folk før. De mangler den erfaringen, sier Halvorsen.

Annonse
Annonse