Annonse
helge_lund__fot.jpg
Statoil-sjef Helge Lund gjennomfører store endringer i toppledelsen.

Endringer i Statoil-toppen

Den nye organisasjonen skal gjenspeile den pågående globaliseringen av Statoil, styrke selskapets utvikling på norsk sokkel og forenkler interne grensesnitt for å understøtte sikker og effektiv drift.

Endringene vil gjelde fra 1. januar 2011.

Årsaken til endringene

25 prosent av den daglige produksjonen kommer nå fra Statoils internasjonale virksomhet. Statoil har også styrket porteføljen og posisjonen innen fornybar energi. Konsernsjef Helge Lund sier han har tatt konsekvensen av dette.

– Med en mer diversifisert toppledelse og etablering av viktige lederstillinger utenfor Norge styrker vi utviklingsmulighetene for våre egne ledere. Det er viktig for den langsiktige utviklingen av Statoil, sier Lund.

Han understreker at endringene er drevet fram av planene for vekst og utvikling, og vil ikke resultere i overtallighet.

– I treårsperioden siden fusjonen med Hydros oljedivisjon har vi hatt en god framdrift og vi har et solid grunnlag for fortsatt sterk utvikling av Statoil. Vår strategi ligger fast. Vi vil ta ut hele potensialet på norsk sokkel, bygge internasjonale vekstplattformer og gradvis styrke vår stilling innen fornybar energi, sier Lund.

Må ut

Rune Bjørnson, Jon Arnt Jacobsen, Gunnar Myrebøe og Helga Nes må ut av konsernledelsen.

– Den nye konsernledelsen balanserer fornyelse med kontinuitet, styrker mangfoldet og skaper nye muligheter for neste generasjon ledere, sier Helge Lund.

De siste årene har Statoil gjort betydelige investeringer i Nord-Amerika. Lund sier at etableringen av Utvikling og produksjon Nord-Amerika som et eget forretningsområde avspeiler betydningen av denne regionen og gir toppledelsen økt nærhet til operasjonene. Sammen med Utvikling og produksjon Norge og Utvikling og produksjon internasjonalt, dekker disse Statoils oppstrømsvirksomhet.

Dagens forretningsområder Foredling og markedsføring, Naturgass, og enheten Ny energi i dagens Teknologi og ny energi (TNE) vil bli slått sammen i et nytt forretningsområde for Markedsføring, prosessering og fornybar energi. Dette skal gi synergieffekter i driften av anlegg på land og i markedsrelaterte aktiviteter.

Nytt forretningsområde

Det nye forretningsområdet Teknologi, prosjekter og boring vil kombinere dagens teknologienhet i TNE med forretningsområdet Prosjekter og anskaffelser, og boring- og brønnenheten i dagens Undersøkelse og produksjon Norge. Lund peker på at arbeidsprosessene forenkles og antall interne grenseflater reduseres betydelig ved å samle disse kreftene.

Leting og Global strategi og forretningsutvikling er to nye sterke enheter som skal fremme kjerneprosesser på tvers av selskapet.

– Dette underbygger Statoils vekstambisjon og vil bidra i det løpende arbeidet for verdiskapning gjennom både organiske og uorganiske tiltak i den videre utviklingen av selskapet, mener Lund.

Statoils nye konsernledelse
Annonse

Statoils nye konsernledelse
Annonse