Annonse

Foredrag istedenfor sponsing

- Av skattemessige årsaker droppet vi sponsing. Da oppdaget vi at kundene ble mye mer bevisste på at det faglige var viktigere enn det sosiale, sier administrerende direktør i telehuset, Hans-Henrik Merckoll.

World Cup-sirkuset er kommet for godt til Gudbrandsdalen. Hvert år suser alpineliten ned de bratte løypene i Kvitfjell. Få World Cup-arrangør gir publikum muligheten å komme så nær alpinstjernene som i Kvitfjell.

Hit kommer unge og gamle, familie og venner, med norske flagg i sekken og store forventninger. For fartsfylt blir det, med musikk, underholdning og after ski med trøkk i.

Branding.

Midt oppe i dette virvaret jobbet Telehuset med ansatte, kunder og samarbeidspartnere. Frem til 2005 var de hovedsponsor for alpinlandslaget. Det var branding og logoer for Telehuset over alt. Det var fest og moro, og et og annet foredrag. Inntil for fire år siden.

- Vi droppet sponsorutgiftene for å få et mye større fokus på det faglige innholdet. Vi valgte også å avrunde sponsingen, mye grunnet skattemessige årsaker, sier Merckoll.

- Under Worldcup på Kvitfjell hadde vi et bra program for kundene. Vi kjørte en hel dag med faglig innhold for våre partnere. Men det vi merket, var at det var vanskelig å få med kunden. Av skattemessige årsaker ble kundene mye mer bevisste på at det faglige i enda større grad måtte overskygge det sosiale. De ville ha et langt større faglig innhold for å kunne rettferdiggjøre tiden.

- Dette vil trolig påvirke sterkt inntekten til idretten fremover. For mange flere enn oss vil ta dette valget. Når man er sponsor nå, betyr det at firmaet i mindre grad kan bruke sponsoratet til å bygge gode kunderelasjoner og hvor branding og intern bygging blir viktigere. Dette vil gjøre at man kan få mindre igjen av sponsoratet, som igjen kan føre til lavere inntekter for idretten.

Andre plattformer.

- Flere vil finne andre plattformer, de vil i større grad velge rene fagseminarer, sier Hans-Henrik Merckoll. - Vi har valgt å bruke penger på å skape de gode kunderelasjonene. Vi har stort fokus på større faglige seminarer, hvor vi i samarbeid med våre beste partnere stiller med gode foredragsholdere og spennende temaer. Det skal være et innhold vi vet vil fenge kundene. Et event må interessere kundene.

- Kundene er opptatt av hvordan de bruker pengene sine. Ønsker de å bruke en dag eller to sammen med oss, vil de ha mest mulig ut av den tiden. Det handler om hvordan vi i Telehuset sammen med våre samarbeidspartnere og kunder kan skape merverdi. Merverdi er å la kundene fokusere på sine primæroppgaver. Det handler om å trygge kundene, til å få dem til å se muligheter. Hvis kundene ser at det å dra på en samling med Telehuset hjelper dem til å spare penger, eller hjelper dem til å gjøre bedrift mer effektiv ved å bruke våre tjenester, da er det interessant.

- Det som trigger kunden er kostbesparelse og mer effektivitet, slår Hans-Henrik Merckoll fast.

Annonse
Annonse