Annonse

Lagarbeid

Er fredagspilsen teambuilding? Eller hva med bedriftsfotballen?

- Teambuilding er å gjøre en gruppe trygge på hverandre, på de oppgavene som skal løses og å skape best mulig samarbeidsklima internt i gruppen, sier Knut Müller-Nilssen hos eventbyrået Seminarpartner.

- På sitt verste er teambuilding penger ut av vinduet, tilføyer han.

Müller-Nilssen foretrekker det norske ordet lagbygging, fordi det tydeliggjør hensikten: Å få en gruppe med felles mål og oppgaver til å opptre samkjørt, profesjonelt og effektivt.

Ut av komfortsonen.

Den gode lagbyggingsaktiviteten kjennetegnes etter hans mening av en innledende fase hvor deltakerne blir trygge på hverandre og på oppgaven. Deretter følger en gjennomføringsfase, som både tar den enkelte deltaker og gruppen ut av komfortsonen og utfordrer dem til innsats litt utenom det vanlige, og samtidig skaper munterhet og glede.

- Klarer man denne kombinasjonen, tror jeg det er mulig både for den enkelte og for gruppen og lære vesentlige egenskaper både hos seg selv og de andre - altså hvordan dynamikken i gruppen fungerer. Dette er avgjørende for å velge riktige løsninger for laget som helhet, og for å kunne gjøre en så effektiv og mest mulig profesjonell jobb. Dessuten er det i etterkant om å gjøre å sette denne kunnskapen og erkjennelsen inn i arbeidsprosessene på lengre sikt - både i gruppen og hos den enkelte medarbeider, sier Müller-Nilssen.

- COOP har som payoff «Litt ditt», noe som er en svært presis beskrivelse av hva målsettingen med en lagbyggingsrunde bør være: Virksomhetens og lagets målsetting må være å skape en forankring i hver enkelt medarbeider

- Når dette er sagt, tror jeg det er avgjørende å ha realistiske forventninger både til kortsiktige og langsiktige resultater av et lagbyggingsarbeid, sier Knut Müller-Nilssen. - Lagbygging tar tid, det må jevnlig følges opp gjennom sosiale og gjerne muntre sammenkomster. Det må rett og slett være en pågående prosess.

- I alle grupper er det store individuelle forskjeller, og vi mennesker forandrer oss over tid, særlig når vi er tett sammen med andre. Men jo mer vi har lært om oss selv og vår egen evne til å slippe oss løs og samhandle med andre, jo bedre rustet er vi til å akseptere forskjeller, håndtere utfordringer og beholde humøret selv om vi ikke alltid har det like gøy på jobben.

Annonse
Annonse