Annonse
138434401_hans_.jpg

Lar andre gjøre ­jobben

En rekke strategiske drivere påvirker beslutninger om outsourcingstilgang til høyt kvalifisert arbeidskraft. Hans Solli-Sæther ved Handelshøyskolen BI slår hull på myten om at bedrifter velger outsourcing bare for å spare kostnader og oppnå økt effektivitet.

- Fokus på utvikling av egen kjernekompetanse og ønske om lavere produksjonskostnader er også viktige årsaker, sier han. Solli-Sæther forsker på om kostnadsfokuset har blitt mer fremtredende i tiden med finanskrise.

- Vi gjennomfører en ny undersøkelse i høst som vil gi svar på dette, sier han.

I 2007 gjennomførte Solli-Sæther en tilsvarende undersøkelse.

- Da svarte 83 prosent av bedriftene at tilgang til ressurser og kompetanse er den viktigste strategiske driveren for outsourcing, sier han.

Kjernevirksomhet

Solli-Sæther forteller at også mange små- og mellomstore bedrifter fokuserer på kjernevirksomheten og outsourcer støttefunksjoner.

- Ved outsourcing av for eksempel informasjonssystemer eller infrastruktur, og tilbakekjøp av tjenester, berøres også personell i større eller mindre grad. Konsekvenser er ofte at deler av personalet overføres til tjenesteleverandør, at arbeidsforholdet opphører, eller at personalet overføres til andre enheter internt i bedriften og med andre oppgaver, sier han.

Fokus vil på denne måten kunne rettes mot bedriftens kjernevirksomhet og mot betjening av dens kunder. Alt som forstyrrer kjernevirksomheten, kan vurderes outsourcet, mener han.

- Det er imidlertid viktig at tjenestekjøper sitter igjen med ressurser og kritisk kompetanse for oppfølging av tjenesteleverandør og dennes leveranser, legger han til.

Ressurser

Manglende kunnskap og tid kan gjøre at man på egen hånd ikke klarer å ta seg av deler av bedriftens støtteaktiviteter, mener Solli-Sæter.

- Enhver bedrift kan outsource funksjoner som den ikke har tilstrekkelig med ressurser til å utføre selv. Profesjonelle leverandører kan sitte med ressurser og spisskompetanse på en rekke områder som en intern avdeling vanskelig kan gjøre alene. Dette fordi det ofte kan være vanskelig å få tak i eller beholde slike ressurspersoner, sier han.

De man outsourcer til kan tilby et fagmiljø som er attraktivt for personer med spisskompetanse.

- For personell som overføres til en leverandør, kan nye muligheter og karrièreplaner åpne seg innenfor de områder som er leverandørens kjerneområde, men som bare var et støtteområde hos tjenestekjøper, legger han til.

Rimeligere eksternt

BI-forskeren sier også at alle bedrifter kan outsource funksjoner som kan utføres rimeligere eksternt.

- Kostnadsreduksjoner er ofte en hoveddriver for beslutning og gjennomføring av outsourcing. Det kan være store fremtidige ­gevinster med tanke på reduserte prod produksjonskostnader forbundet med outsourcing. Ved å overlate tjenesteproduksjonen til en profesjonell leverandør, kan stordriftsfordeler oppnås, dvs. reduserte produksjonskostnader og reduserte investeringskostnader i anlegg og utstyr. Ved å konkurranseutsette tjenesten vil også tjenestekjøper sikre seg at bedriften oppnår markedets beste priser, sier Solli-Sæther.

Norsk fremfor lavkostland

Vi leser stadig om dyktige og billige ingeniører i India, som påtar seg forsknings- og utviklingsoppgaver for store internasjonale firmaer. Det er også fullt mulig å sette ut driften av kundeservicesenteret til lavkostland. Denne kulturen har ikke nådd norske bedrifter, ifølge Solli-Sæther.

- Så langt er norske virksomheter tilbakeholdne med å sette ut kunnskapsbaserte oppgaver til lavkostland. Vår undersøkelse viser at mer enn 81 prosent av funksjonene som er flyttet ut av virksomheten, har gått til en tjenesteleverandør som er etablert i Norge, sier han.

Bare 19 prosent av funksjonene som er flyttet ut av virksomheten, er outsourcet globalt til et land utenfor Norge. Slik global outsourcing foregår i all hovedsak til land i Øst-Europa og Europa, og i noen grad til India.

- Norske bedrifter vil vurdere utlandet for en fjerdedel av nye funksjoner som skal overføres til eksterne tjenesteleverandører i løpet av de neste årene, avslutter han.

Annonse
Annonse