Annonse

Reduser it-kostnadene dine

Tidligere har serverovervåking vært mest benyttet av store bedrifter. Nå tilbys dette også til småbedrifter. Overvåkingen gir en løpende tilstandskontroll som er viktig. Kritiske feil betyr ofte uventet nedetid for serveren. Dette kan innebære økte kostnader og tap av inntekt.

It-sjef i Mediehuset, som blant annet eier Dagsavisen, Vårt Land og Økonomisk Rapport, David Braband, sier at det er viktig for oppetid og drift at problemer kan elimineres før de når brukerne.

- Det er avgjørende for alle bedrifter å kunne oppdage problemer på et tidlig stadium, sier han.

Ulike lag.

Braband forteller at serverovervåking utføres i ulike lag.

- Den fungerer slik at du blir varslet med en gang det registreres at noe går tregt, eller at det fylles opp med data. Ulike lag blir overvåket. Dette gjelder maskinvare (maskinens deler, red.anm.), operativsystem og programvaren, sier han. Bedrifter kan velge hvor mye av overvåkingen den vil sette bort. Braband sier at bedriften han jobber i har valgt å sette bort de to nederste lagene til en ekstern leverandør.

- Det finnes forskjellige typer leverandører, som leverer forskjellige typer tjenester. Alt avhenger av den enkelte bedrifts behov. Små bedrifter har ofte behov for såkalte open source-verktøy, som er programvare fritt tilgjengelig, sier Braband.

Åpne kildekoder

Open source programvare utvikles av en eller flere firmaer eller personer rundt i verden, og som deler sine kunnskaper og bidrar til stadig videreutvikling og forbedring av den aktuelle programvaren.

Intensjonen er at alle, ikke bare de som tjener penger på å selge den, skal få anledning til å dra nytte av programvaren. Dette gjør det blant annet mulig for fattige land å kunne satse på it i skolene og offentlige tjenester uten å møte store økonomiske hindre.

Open Source, eller åpen kildekode, betyr i praksis at programvaren i motsetning til vanlig kommersiell programvare er fritt tilgjengelig for alle brukere, etater og bedrifter. Dette betyr ikke bare at programvaren kan installeres kostnadsfritt på en eller flere datamaskiner, men også at brukere og bedrifter som ønsker det kan gjøre tilpasninger, endre og faktisk lage helt ny programvare basert på den gamle.

Annonse
Annonse