Annonse
ystein_d__rum__.jpg

Rikdommens svøpe

Dagens Næringsliv skriver tirsdag om leverandørselskapet Aarbakke på Jæren som ser svært så lyst på fremtiden. Selskapet leverer utstyr til en olje-og gassnæring som de kommende årene vil etterspørre en rekke tjenester og utstyr både innen avanserte nybygg som subsea og vedlikehold og oppgradering av gamle installasjoner.

Oljerikdommens svøpe

Sjefsøkonom i DNB, Øystein Dørum, tror den fortsatte oppgangen i olje-og gasssektoren vil føre til en todeling av norsk økonomi. Dørum påpeker noe som man har snakket om lenge: tradisjonell norsk eksportindustri vil bli skadelidende. Grunnen er tregere markeder i nære områder, som EU, samt vansker med å være med på den lønnsgaloppen som olje-og gassnæringen bidrar til.

Også offentlige budsjetter vil påvirkes av dette, mener Dørum.

- Med stigende oljepriser vil jo staten fortsette å bruke penger. I offentlig sektor vil nok lønnsveksten bli bestemt av veksten i privat sektor generelt, og den vil i hvert fall være høyere enn land vi konkurrerer med. Dette er rikdommens svøpe, sier Dørum til Dagens Næringsliv.

Annonse
Annonse