Annonse

Spar dyre advokatsalærer

Det er mulig å løse konflikter uten å måtte gå til advokater for lange og kostbare juridiske prosesser. Ifølge smaabedriftsportalen.no anbefales Tvisteløsningsnemnda, et selvstendig forvaltningsorgan underlagt Arbeids- og inkluderingsdepartementet.

Nemnda ble opprettet 1. januar 2006 og ledes av seniorrådgiver Hanne Bjurstrøm.

Spesialbehandling.

Saksbehandlingstiden i nemnda er som regel åtte til ti uker.

Ingen saker har en selvsagt løsning, alle er spesielle. Nemnda må vurdere retten den enkelte ansatte har etter loven, opp mot eventuelle kvalifikasjonskrav og ulemper for arbeidsgiveren, sier Helene Lang og Frank Ebbesen i nemndas sekretariat til bladet Arbeidervern. Sekretariatet sørger for at alle saker er opplyst og kvalifiserer til å bli ­behandlet.

På Tvisteløsningsnemndas nettside ligger det detaljerte beskrivelser av hvilke opplysninger som må legges ved når en sak skal fremmes for nemnda. Opplysningskravene varierer avhengig av sakstypen. NHO og LO har hvert sitt faste medlem i nemnda, mens to andre representerer den aktuelle bransjen.

Annonse
Annonse