Annonse

Statoil-prosessen

Regjeringen har foreslått å privatisere mellom ti og 25 prosent av Statoil, og maksimalt en tredjedel. Stortinget kan endre denne prosenten. Planen er at Stortinget skal svare ja eller nei til børsnotering i uken etter påske, som er i midten av april. Hvis den tidsplanen holdes, rekker Statoil notering i juni. Hvis ikke sprekker tidsskjemaet.
Morgan Stanley, USB Warburg og DnB Markets er hovedtilretteleggere for Statoils børsnotering. Goldman Sachs er rådgiver for Olje- og energidepartementet.
Selskapet skal også noteres på utenlandske børser, sannsynligvis i New York.
Regjeringen foreslår at Statoil skal få anledning til å inngå eiermessige strategiske allianser med andre selskaper etter at selskapet er børsnotert.
Tilretteleggerne har fremdeles ikke estimert verdien av Statoil. Tidligere anslag ligger på mellom 120 og 140 milliarder kroner. Men med de høye oljeprisene som har vært, forventes verdien å bli satt høyere, selv om enkelte finansaktører sier at markedet vil mene at det er irrelevant å se på oljeprisene over en kort periode. Selskapets verdi økes ved at det får kjøpt SDØE-andeler av Staten. SDØE er Statens direkte oljeengasjement. Regjeringen har foreslått at Statoil får overta 20 prosent av andelene, men her er det dragkamp i Stortinget. Verdien av SDØE er tidligere anslått til å være 660 milliarder kroner før skatt. Nå har Olje- og energidepartementet gitt UBS Warburg og Pareto Securities i oppdrag å gjennomføre en verdivurdering av SDØE-porteføljen.
Annonse
Annonse