Annonse

Styrk egen bedrift først

Mange bedrifter har lyktes med en vekststrategi i nedgangstider.

Selv om det finnes suksesshistorier om partnerskap mellom konkurrenter, og også oppkjøp, advarer strategirådgiver Åge Flohr i Teamconsulting, mot å gå rett på målet.

- Det er fristende for en bedrift med god likviditet å kaste seg over konkurrentene, for å vokse. Men jeg har sett utallige eksempler på at synergiene blir vanskelige å realisere, sier Flohr.

Han ser fordelene med at bedrifter får tilgang på et større marked. Likevel er hans erfaring at det er store kostnader forbundet med restrukturering og effektivisering av den nye organisasjonen, ifølge Flohr.

Kort sagt, du må kjenne deg selv. Og du må bruke tid på dette arbeidet først.

Markedsføring.

Flohr anbefaler bedrifter først å se om det er mulig å styrke sin egen posisjon i markedet før inngåelse av partnerskap eller oppkjøp av konkurrenter blir aktuelt.

- Det kan lønne seg først å bruke penger på markedsføringen. Du må først gjøre en god markedsføringsjobb for å komme i posisjon til å vokse. Det gjør bedrifter i dag, og som lykkes godt, sier han.

Flohr sier at det er menneskene i organisasjonen, kompetansen de besitter og anvendelse av teknologien som til slutt avgjør om bedriften får suksess.

- Se på underleverandørene til bilindustrien. De er nødt til å anvende teknologien sin til nye områder. Hvis ikke er de borte, sier han. Han legger til at dette gjelder et stadig økende antall bedrifter.

Hva kan konkurrenten gi deg?

Hvis du har likviditet, og konkurransen i markedet er på et nivå der vekst er en aktuell strategi, bør du kartlegge konkurrentens sterke og svake sider.

- Kjenner du din egen bedrifts styrker, er det lettere å vite hva konkurrenten har, og som du trenger for å bli sterkere, ifølge Åge Flohr.

I tillegg til strategier, bør du se på konkurrentenes sterke og svake sider på områder som produktfunksjon, pålitelighet, holdbarhet, design, leveranse, service, markedsføring og prissetting, ifølge Flohr.

Annonse
Annonse