Annonse

Utlendingene kommer

EU er i ferd med å liberalisere jernbanetransporten.

Avdelingsleder Kjell Werner Johansen i Transportøkonomisk Institutt (TØI) sier at nasjonale myndigheter i praksis kan lage så mye trøbbel for konkurrenter til den nasjonale jernbanen at liberaliseringen på langt nær fungerer.

Likevel er ting i ferd med å skje. Johansen hevder at store europeiske jernbaneselskap planlegger aktivitet i andre land enn hjemlandet. Antoine Hurel og hans franskeide Connex Rail har f eks etablert seg i Sverige. Dette er et datterselskap av Vivendi som for øvrig tilbyr et spekter av offentlige tjenester globalt. Vannforsyning, strøm, renovasjon, sykehjem buss og tog finnes i samme konsern. Connex driver i dag busstrafikk på oppdrag fra norske fylkeskommuner. Fra Norge kjører Artic Rail Express på Ofotbanen, og sørover i Sverige.

Transportforskeren enig med politikerne i at det er urealistisk med høyhastighetstog i Norge. Det blir for dyrt. Forskeren mener imidlertid at reisetiden kunne kortes kraftig ned og regulariteten bedres ved å fjerne en rekke flaskehalser og innføre flere krysningsspor (møteplasser). Johansen mener likevel at langdistanse ikke er uten håp. Han tror at typiske nattogsdistanser kan gjøres attraktive. I stedet for å stå opp i otta for å ta fly, kan man ta nattoget f eks fra Oslo til Trondheim, Bergen, Stockholm eller København, og fly hjem. Da vil toget utnyttes en tredjedel av døgnet, og det er bra utnyttelse. Mye bedre enn utnyttelse av kortdistansetogene, som har toppene i rushen.

Johansen ser tegn til at flybillettene kan bli dyrere igjen. Også det vil øke togets attraktivitet. Forskeren sier at Stoltenberg-regjeringens forslag til statsbudsjett ikke er noe løft for jernbanen

Annonse
Annonse