Samfunn

Nesten to av tre nordmenn forventer hjemmepåske, men fortsatt oppgir tre av ti at de er usikre på hva løsningen på påsken blir. I tillegg forvirrer tiltakene stadig flere.

Nesten to av tre nordmenn forventer hjemmepåske

Andelen som tar hjemmepåske har økt i løpet av mars, men ligger godt under fjorårets påske hvor hele ni av ti sa det samme.

Publisert Sist oppdatert

Nesten to av tre nordmenn antar nå at de kommer til å være hjemme i egen bolig i påsken (63 prosent). 29 prosent sier nei til dette. Resten vet ikke, viser tall fra Norsk koronamonitor fra Opinion.

– For enkelte er påsken allerede i full gang. Noen er på hytta, mens flere sitter på sofaen hjemme. Litt forvirret er nok mange uansett, sier seniorrådgiver Nora Clausen i Opinion.

Denne uken oppgir tre av ti nordmenn (30 %) at de fortsatt er usikre på planene for påsken.

Forvirrende regelverk

Denne uken oppgir også rekordhøye fire av ti nordmenn (40 prosent) at de synes det er vanskelig å vite om de til enhver tid følger retningslinjer som gjelder dem.

Gjennomsnittet så langt i mars (36 prosent) ligger 3 prosentpoeng høyere enn mars i fjor (33 prosent).

– Det er litt underlig at et helt år med nasjonal trening i pandemi og tiltak heller har gjort oss mer usikre på regelverket enn noen. Vi er mer usikre nå enn da Norge stengte ned med de mest inngripende tiltak i fredstid, sier Clausen.

Hun sier at vi riktignok har vært igjennom en spesiell tid hvor også statsministeren beklager at hun burde kunnet reglene bedre.

I tillegg har råd rundt påskeavvikling endt opp mer uforutsigbart enn det myndighetene først la opp til.

Denne uken oppgir en av fire nordmenn (24 prosent) at de synes retningslinjene myndighetene har innført for å begrense koronasmitte er for strenge. Dette er kun 1 prosentpoeng høyere enn i februar.

Powered by Labrador CMS