Aktuelt

Nordland vil ha havvind på Helgelandskysten

Fylkesrådet i Nordland har bedt NVE om å vurdere havvindproduksjon på Helgeland Ytre i lys av energikrisen og det grønne skiftet.

Publisert Sist oppdatert

– Området ble konsekvensutredet allerede i 2012, og vi har fått ytterligere kunnskap så sent som i 2020. Å åpne dette feltet, må prioriteres, sier fylkesrådsleder Tomas Norvoll i Nordland fylkeskommune.

Han mener at den enorme industriaktiviteten i nord øker behovet for energi og peker i tillegg på kraftmangelen i Sør-Norge. Ifølge fylkesrådslederen er det få prosjekter som er så klar for utbygging som havvind på ytre Helgeland.

Passer som hånd i hanske

– Dette er fornybar energi som passer som hånd i hanske til de grønne industrisatsingene som skjer på Helgeland. Området er ikke et gyteområde og lar seg godt tilpasse den fiskeriaktiviteten som skjer i området, sier Norvoll.

NVE har fått i oppdrag å vurdere om noen av områdene som ble konsekvensutredet i 2012, skal konsekvensutredes på nytt.

Powered by Labrador CMS