Annonse

havvind

Et varslet elektrosjokk

Tina Bru slår alarmFrykter havvindkaos med Sp

Senterpartiet sier blankt nei til å koble norsk havvind til kraftmarkedet i Europa. Det kan spenne bein på hele satsingen, advarer Tina Bru.

Hevder oljeindustrien ikke trenger kraft fra land

Mens Olje- og energiminister Tina Bru mener norsk sokkel må elektrifiseres med kraft fra land, peker aktører i oljeindustrien på andre og billigere løsninger.

Leder

LederEquinor legger om kursen

Equinor kan drive med olje og gass i flere tiår, men det er havvind som er det nye satsingsområdet. Investorene er mellomfornøyd. Politikerne kan klappe i hendene.

Leder

LederEquinor legger om kursen

Equinor kan drive med olje og gass i flere tiår, men det er havvind som er det nye satsingsområdet. Investorene er mellomfornøyd. Politikerne kan klappe i hendene.

Konkurransedyktig fra 2023

Norsk teknologi kan fremskynde havvindutbygging med ti år. Nå skal konseptet selges inn til utbyggere.

Ørsted vil satse i norske farvann

Onsdag ble det klart at Ørsted inngår partnerskap med Fred Olsen Renewables og Hafslund i enda et konsortium.

HavvindFra potensiell støttenæring til melkeku

Olje- og energiminister Tina Bru vil ikke subsidiere havvind, og mener staten må få betalt for arealene. Greit for oss, svarer næringen som vil ha inntekter fra krafteksporten i stedet.

NHO og LO vil eksportere havvindkraft til Europa

NHO og LO mener det må etableres et nytt nordsjønett for eksport av kraft fra havvind til Europa.

Leder

LederNødvendige naturinngrep

Skal vi løse klimakrisen og opprettholde dagens velferdssamfunn, må vi fortsatt gjøre inngrep i naturen.

Leder

LederNødvendige naturinngrep

Skal vi løse klimakrisen og opprettholde dagens velferdssamfunn, må vi fortsatt gjøre inngrep i naturen.

Tina Bru frykter opprør mot havvind

Olje- og energiminister Tina Bru (H) advarer mot å undervurdere hvor sterk motstanden kan bli mot en storstilt utbygging av vindkraft til havs i Norge.

Norske fiskere sier nei til havvind

Norges Fiskarlag frykter at utbygging av havvind i stor skala vil gjøre ubotelig skade for fiskere langs kysten.

Ap stiller krav om havvind på sokkelen

Partiet slutter seg til fagbevegelsens frykt for at elektrifiseringen går utover landbasert og kraftkrevende industri på land.

Synspunkt

SynspunktNorge klarer seg – hvis vi er kreative

Nylig ble en ny rapport om havvind lagt frem. Menon Economics mener at den norskbaserte havvindindustrien vil kunne omsette for nær 85 milliarder kroner i 2050, skriver Stein Lier-Hansen.

Synspunkt

SynspunktNorge klarer seg – hvis vi er kreative

Nylig ble en ny rapport om havvind lagt frem. Menon Economics mener at den norskbaserte havvindindustrien vil kunne omsette for nær 85 milliarder kroner i 2050, skriver Stein Lier-Hansen.

Ny rapportHavvind for nær 85 milliarder i 2050

En norskbasert havvindindustri vil kunne omsette for nær 85 milliarder kroner i 2050, fremgår det av en ny rapport.

Vil ha «Petoro for havvind»

Energinæringen med ambisjon om at Norge skal bli ledende eksportør av havvind i 2030.

I dybden

EU-regler løyer norsk havvindNorsk industri må trolig se langt etter særbehandling

EU-ekspert mener EØS-reglene gjelder for havvindutbygging i den norske sonen. Det betyr kroken på døren for eksklusivt norsk eierskap av vindressursene til havs.

MDG vil ha 100 TWh kraft fra havvind i året

Slik ser de for seg at det skal skje.

Leder

LederNatur må vike for grønn energi

Vi må la mer natur vike for vannkraft og vindkraft om vi vil satse sterkere på grønn energi og elektrifisering av sokkelen. Lønnsom havvind ligger langt fram i tid.

Leder

LederNatur må vike for grønn energi

Vi må la mer natur vike for vannkraft og vindkraft om vi vil satse sterkere på grønn energi og elektrifisering av sokkelen. Lønnsom havvind ligger langt fram i tid.

Tviler på avklaring om havvind i år

Bransjen selv mener det haster, men har liten tro på at regjeringen gjør som Stortinget har bedt om og presenterer forslag til finansieringsordning i år.

Fiskerne ser med gru på politikernes havvindambisjoner

Men velger fortsatt å være åpne for å dele havet.

Spår lønnsom havvind fra 2030

Teknologien blir bedre og kostnadene faller, ifølge ny rapport. Høyre ser nå på hvordan havvinden skal finansieres. Fiskerinæringen frykter for de beste arealene.

MDG-drøm27.000 jobber i havvind på ti år

MDG-ledelsen ber partiets landsmøte vedta ekstra koronaskatt for de rikeste og en storsatsing på havvind for å skape titusener av nye jobber.

Equinors havvindsatsing i Storbritannia går så det suser

Regnskapene for Equinors tre vindanlegg på britisk sokkel viser at alle i 2018 gikk med solide overskudd. Dudgeon-eierne tok ut 7 milliarder i utbytte i 2018.

Synspunkt

Landbasert vindkraft er ikke framtiden

Naturødeleggelse, pengesløsing, utenlandsk finans, konflikt i kommuner og ingen klimaeffekt.

Synspunkt

Landbasert vindkraft er ikke framtiden

Naturødeleggelse, pengesløsing, utenlandsk finans, konflikt i kommuner og ingen klimaeffekt.

Equinor skal bygge ut Norges første flytende havvindanlegg

Hywind Tampen-prosjektet vil kunne gi ringvirkningseffekter gjennom prosjektets levetid på 1550 til 3000 årsverk til norsk næringsliv.

– Det handler om å ta en posisjon når den finnes

Strategiprofessor Torger Reve ved Handelshøyskolen BI er klar på at Norge står i en sterk posisjon for å kunne utvikle en havvind-industri.

Havvind flyter fritt

Eldar Sætre mener alvor med havvind, men han trenger hjelp hvis leverandørindustrien også skal bli med.

AnalyseFlytende havvind gull verdt for Norge, men satsing kreves

Hvis Norge handler raskt nok, kan flytende havvind, ifølge en fersk analyse, gi opptil 128.400 årsverk og skape verdier opp til 117 milliarder kroner.

Vindkraftmotstandere starter nasjonal aksjonsgruppe

Havvind2,3 milliarder i statsstøtte til Equinor

Statlige Enova blar opp med rekordbeløp for verdens største flytende havvindpark.

Equinor nærmere verdens største flytende havvindpark

Staten gir flere hundre millioner kroner til Hywind Tampen, Equinors prosjekt med elleve flytende havvindmøller midt i Nordsjøen, ifølge Teknisk Ukeblad.

Vil bygge energiøyer i Nordsjøen

Uansett hva som skjer med utbygging i Norge, står havvind i Nordsjøen foran et voldsomt boom de neste 25 årene.

Leder

LederBremser landvind og gass på havvind

At det er en økende folkelig motstand mot vindkraft på land, er ingen grunn for Stortinget til å synse om saken. Stortinget skal fatte vedtak i saker som er utredet skikkelig.

Leder

LederBremser landvind og gass på havvind

At det er en økende folkelig motstand mot vindkraft på land, er ingen grunn for Stortinget til å synse om saken. Stortinget skal fatte vedtak i saker som er utredet skikkelig.

Equinor vil bygge verdens største havvindanlegg

Sammen med to koreanske partnere planlegger Equinor å bygge verdens største havvind-park utenfor Sør-Korea.

NHO-topp om norsk vindkraftIkke bygg ut mer på land, tiden er inne for norsk havvind

– Vindkraft på land har ingen framtidig industriell oppside for Norge. Vindkraft til havs derimot, har en stor oppside, sier administrerende direktør i Norsk Industri, Stein Lier-Hansen.

Synspunkt

Landvind er politikk

Nå ser vi et stort, folkelig engasjement mot vindkraft på land, særlig i Trøndelag og på Vestlandet. Et stemningsskifte er helt åpenbart på gang.

Synspunkt

Landvind er politikk

Nå ser vi et stort, folkelig engasjement mot vindkraft på land, særlig i Trøndelag og på Vestlandet. Et stemningsskifte er helt åpenbart på gang.

LederStatoil som grønt lokomotiv

Statoil er vant med å få miljøbevegelsen på nakken. Med den planlagte storsatsingen på vindmøller, må også «klimafolket» kaste seg om halsen på Eldar Sætre.

LederStatoil som grønt lokomotiv

Statoil er vant med å få miljøbevegelsen på nakken. Med den planlagte storsatsingen på vindmøller, må også «klimafolket» kaste seg om halsen på Eldar Sætre.

Hansson: – Regjeringen boikotter Stortingets havvind-satsing

MDGs stortingsrepresentant Rasmus Hansson mener regjeringen boikotter Stortingets satsing på havvind og dermed en stor mulighet for en ny industrisatsing.

Statoil styrker vindsatsingen

– Kan bli positivt for Statoil

Analytikere er sterkt kritiske til Statoils havvindsatsing. Den kan likevel bli positiv for selskapets fremtidige virksomhet, mener strategiekspert.

Statoil gjør sin største investering i fornybar energi noensinne

Annonse
Annonse
Annonse