Nyskaping

Det ruller allerede flere elbiler på norske veier enn i noe annet land. Innen 2050 kan Norge være fullelektrisk, mener Energi Norge.

– Norge kan bli verdens første fullelektrifiserte nasjon

Norge har mulighet til å bli det første fullelektrifiserte samfunnet i verden, mener Energi Norge. Målet er å få det til innen 2050.

Publisert Sist oppdatert

Mandag overleverer organisasjonen et nytt Veikart for grønn vekst til klimaminister Vidar Helgesen (H) under Arendalsuka.

Veikartet inneholder 24 konkrete politikkforslag for grønn vekst i Norge.

– Klimaendringene og tapte arbeidsplasser i oljesektoren er to av Norges største utfordringer i dag. Vi mener fornybarnæringen har et stort potensial for å bidra på begge disse områdene, sier direktør Oluf Ulseth i Energi Norge til NTB.

– Vårt mål er at Norge, med utgangspunkt i vannkraften og et bedre samspill mellom næringsliv og myndigheter, skal bli verdens første fullelektrifiserte samfunn innen 2050. På den måten kan vi ta en sterkere lederrolle i klimaarbeidet, samtidig som konkurransekraften vår styrkes, sier han.

Unik mulighet

I Norge kommer 96 prosent av strømproduksjonen fra vannkraft. I tillegg har Norge et velutviklet energisystem, høy elektrifiseringsgrad i husholdningssektoren og verdens høyeste elbiltetthet.

– Det gir oss et unikt utgangspunkt for å elektrifisere andre samfunnssektorer og dermed kutte utslipp av klimagasser, sier Ulseth.

Men det vil kreve betydelig innsats, særlig innenfor transportsektoren og olje og gass.

«Elektrifisering er, sammen med biodrivstoff, nøkkelen til å gjøre transportsektoren utslippsfri enten lagringen skjer i batterier eller i form av hydrogen», heter det i rapporten.

Det ruller allerede 110.000 elbiler på norske veier, og Stortinget har vedtatt at det ikke skal selges nye fossildrevne personbiler i Norge etter 2025.

«Flere veikart viser at utslippene her kan fjernes innen 2050, men det vil kreve betydelig innsats innenfor alle deler av sektoren», skriver Energi Norge i rapporten.

For olje- og gassnæringen kan utslippene kuttes betydelig gjennom elektrifisering av sokkelen fra land.

Fornybar vekst

Fullelektrifiseringen av samfunnet er ikke bare bra for klimaet, men også for utvikling av ny industri og nye teknologiarbeidsplasser.

Fornybarnæringen står for stadig mer av verdiskapningen og er nå høyere enn for alle andre fastlandsnæringer. Allerede i dag er det over 100 bedrifter i Norge som jobber med elektrifisering av transport, også i maritim sektor, påpeker Energi Norge.

Men det kan bli enda bedre.

– Vi mener at verdiskapingen i fornybarnæringen kan dobles innen 2050, sier Ulseth.

Powered by Labrador CMS