Samfunn

Demonstrasjon med romfolk utenfor Oslo rådhus i forbindelse med at Oslo bystyres behandling av nye politivedtaketer i 2015.

– Norge må bedre forholdene for minoriteter

Norge må gjøre mer for å beskytte minoriteter, særlig tatere og romfolk, mener Europarådet i en ny rapport.

Publisert Sist oppdatert

Norge har forsøkt å ta et oppgjør med behandlingen disse gruppene har blitt utsatt for opp gjennom historien, med blant annet offentlige beklagelser og økonomiske kompensasjoner. Men storsamfunnet preges fortsatt av diskriminerende holdninger, heter det i Europarådets rapport om beskyttelse av minoriteter som offentliggjøres mandag.

Det er fjerde gang Europarådet gjennomgår norsk praksis på dette området. Blant gruppene som regnes som nasjonale minoriteter, er kvener, jøder, tater/romani, norske romfolk og skogfinner.

Barnevern bekymrer

Overfor Europarådet har særlig romfolk klaget over praksisen til norsk barnevern. I fjor rettet internasjonal presse søkelyset mot barnevernet etter flere omdiskuterte saker der foreldre var blitt fratatt barna sine. En rekke land tok da kontakt med norske myndigheter for å diskutere praksisen.

– Norge må sikre at dette bare brukes som aller siste utvei og bør søke å finne alternative løsninger som ivaretar familiebånd og barnas kulturelle identitet, heter det i rapporten.

Samtidig har verken lovverket eller det politiske rammeverket vært brukt effektivt nok for å sikre at minoritetspersoner får samme vilkår og rettigheter som befolkningen for øvrig, mener Rådet, som oppfordrer Norge til å trappe opp innsatsen.

Tiltak mot hatkriminalitet

– Mer og bedre kunnskap om minoritetene og målrettede politiske tiltak er nødvendig, heter det i rapporten, der det også framholdes at enkelte folkegruppers omreisende livsstil ikke må være til hinder for enkeltindividers rett til blant annet skolegang.

I tillegg må det straks innføres tiltak mot den økende mengden hatkriminalitet, fastslår Europarådet.

Powered by Labrador CMS