Samfunn

En ny treårig avtale undertegnes når utviklingsminister Dag-Inge Ulstein møter UNEP-leder Inger Andersen i New York torsdag.

Norge øker støtten til FNs miljøprogram til 360 millioner kroner

Støtten på 360 millioner kroner over tre år er en økning på 90 millioner kroner fra forrige avtaleperiode.

Publisert Sist oppdatert

En ny treårig avtale undertegnes når utviklingsminister Dag-Inge Ulstein møter UNEP-leder Inger Andersen i New York torsdag.

– UNEP er en viktig partner for regjeringens økte satsing på miljø i utviklingspolitikken. Vi øremerker nå midler til blant annet UNEPs arbeid med å forebygge klimaendringer og marin forsøpling. God forebygging vil redusere omfanget av kriser, sier Ulstein i en pressemelding.

Ikke øremerkede midler

Støtten på 360 millioner kroner over tre år er en økning på 90 millioner kroner fra forrige avtaleperiode. Mesteparten av de norske midlene er ikke-øremerket og går til UNEPs generelle arbeid for å skape samarbeid om bevaring av miljø mellom FNs medlemsland, sivilsamfunnsorganisasjoner, næringsliv og andre.

For 2019, har Norge øremerket 43 millioner kroner til tre tematiske områder: globalt styresett for bekjempelse av marin forurensing, plast og mikroplast, forebyggende arbeid relatert til sammenhenger mellom klima, sikkerhet og migrasjon, og styrking av kunnskapsgrunnlaget om virkningen av antibiotikaresistens på miljøet.

Klima- og miljøminister Ola Elvestuen er president for UNEPs neste miljøforsamling i 2021 og vil være med å sette dagsorden for den internasjonale miljøagendaen sammen med UNEP. Det økte norske bidraget støtter opp om denne rollen.

Powered by Labrador CMS