Samfunn

Norge trues med søksmål – bruker for lang tid på søknader om opphold

Publisert Sist oppdatert

EFTAs overvåkingsorgan ESA truer med å saksøke Norge for å bruke ulovlig lang tid på søknader om oppholdstillatelse.

Gjennom EØS-regelverket kan personer fra et land utenfor EU, men som er gift eller i familie med en EØS-borger, søke om oppholdskort for å kunne bo og jobbe i Norge.

Norge er forpliktet til å ferdigbehandle og gi et svar på søknaden innen seks måneder for å sikre retten til fri bevegelse i EU og EØS-statene. Men flertallet av søknadene om oppholdskort som ble sendt inn i fjor ble ikke behandlet innen fristen, melder NRK.

I et brev sendt til Arbeids- og sosialdepartementet 19. mars, skriver ESA at norske myndigheter må «levere sine observasjoner» innen 26. april, hvis ikke vurderer de å stevne Norge for EFTA-domstolen.

– Problemstillingen er blitt diskutert i flere møter med norske myndigheter. I oktober 2017 indikerte Norge at de ville gjøre tiltak for å redusere saksbehandlingstiden. Men statistikken som ble sendt til oss på vegne av den norske regjeringen i desember 2018, viser at til tross for at de iverksatte tiltak, har de fortsatt problemer med å holde seg innenfor en saksbehandlingstid på seks måneder, sier kommunikasjonssjef Øystein Solvang i ESA til NRK.

Utlendingsdirektoratet (UDI) vil ikke kommentere saken.

– Vi jobber med et utkast til svar på brevet fra ESA. Det blir oversendt Arbeids- og sosialdepartementet i neste uke. Utover det har vi ingen kommentarer per nå, skriver avdelingsdirektør i UDI, Karl Erik Sjøholt, i en epost til NRK.

Arbeids- og sosialdepartementet vil ikke gi noen kommentarer før de har svart ESA.

Powered by Labrador CMS