Samfunn

Milliardæren Kjell Inge Røkke vil alene få 92 millioner kroner i skattelette etter kuttene i formuesskatten.

Norges 50 rikeste får en milliard i skattelette

De 50 rikeste i landet vil til sammen få én milliard i skattelettelser etter skattekuttene til den blåblå regjeringen, ifølge Klassekampen.

Publisert Sist oppdatert

Avisen har undersøkt hvor stor skattelette de 50 nordmennene med høyest ligningsformue vil få etter kuttene i formuesskatten så langt. Til sammen vil disse rikingene få én milliard i skattelette, som utgjør omtrent 20 millioner per person.

I statsbudsjettet 2014 ble formuesskatten senket fra 1,1 til 1 prosent. For 2015 ble bunnfradraget for skatten økt til 1,2 millioner og satsen redusert til 0,85 prosent. Bunnfradraget ble ytterligere hevet til 1,4 millioner kroner for 2016.

I 2014 ble det betalt inn 13,5 milliarder i formuesskatt, noe som utgjør omkring én prosent av statens skatteinntekter. Torsdag skal finansminister Siv Jensen legge fram regjeringens forslag til statsbudsjettet for 2017.

– Hvis man ser på omfordeling per krone i innsamlet skatt, viser formuesskatten seg som svært effektiv, sier forsker ved Statistisk sentralbyrå, Rolf Aaberge.

Argumentet for kutt i formuesskatten er at det vil føre til høyere investeringer i næringslivet, som vil resultere i flere arbeidsplasser og nye skatteinntekter. Samtidig vil fjerning av denne skatten øke formuene og den økonomiske maktkonsentrasjonen blant de rikeste i samfunnet.

Powered by Labrador CMS